Elekta AB

Elekta lanserar sjukdomsspecifika lösningar för förbättrad cancerbehandling

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:04 CEST

Elekta, världsledande leverantör av kliniska lösningar inom neurokirurgi och strålbehandling av cancer, lanserar nya sjukdomsspecifika lösningar för förbättrad cancerbehandling vid den kommande ASTRO-kongressen (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) i Atlanta, Ga, USA.

Årets ASTRO-kongress visar tydligt att Elekta klart leder utvecklingen inom bildstyrd strålterapi (image-guided radiation therapy, IGRT). Elekta är den enda tillverkare med tillräcklig klinisk erfarenhet för att bli refererad i vetenskapliga presentationer under kongressen. Totalt 15 presentationer och 16 posters bygger på resultat som framkommit med hjälp av Elektas ”4D Adaptive™” lösning för IGRT. En bibliografi över IGRT med hjälp av Elektas teknologi listar 127 presentationer och vetenskapliga artiklar, vilket bekräftar det gensvar som Elekta Synergy® rönt över hela världen.

Elekta kommer också att presentera nästa generations lösningar för avancerad – stereotaktisk - strålterapi, Elekta Synergy® S. Med Elekta Synergy® och Elekta Synergy® S, kan den behandlande läkaren vid behandlingstillfället visualisera den tumör eller det organ som ska behandlas och därmed minska risken för bestrålning av frisk vävnad och samtidigt öka stråldosen för bättre behandlingsresultat.

Elekta är också världsledande inom stereotaktisk strålkirurgi och kommer även på ASTRO att visa Leksell Gamma Knife® 4C, den fjärde generationen av Elektas unika och banbrytande metod för att behandla sjukdomar i hjärnan. Gammaknivskirurgi är den i särklass mest beprövade och betrodda metoden att icke-invasivt behandla intrakraniella mål med en noggrannhet som är tre gånger större än den närmaste konkurrenten. Till dags dato har över 300.000 patienter behandlats med Leksell Gamma Knife®.

Verktyg för bättre behandling av cancer

Elektas unika lösningar för såväl behandling av tillstånd i hjärnan som tumörsjukdomar i hela kroppen kombinerar bevisat effektiva behandlingsmetoder med kliniska applikationer som förbättrar sjukhusets produktivitet och lönsamhet. För att underlätta för cancerkliniker att hitta den optimala behandlingslösningen för de vanligaste formerna av cancer, har Elekta utvecklat sjukdomsspecifika kliniska lösningar för cancer i lunga, bröst, och prostata, samt även anpassade lösningar för behandling av metastaser.

Elekta har integrerat avancerad röntgenteknologi med strålbehandlingsutrustningen och därigenom möjliggjort sjukdomsspecifika behandlingsmetoder för strålbehandling med extremt hög precision. Detta gör det möjligt att behandla cancer mer aggressivt utan att riskera att skada frisk vävnad, vilket medför bättre behandlingsresultat.

“Elekta är ensamt om att kunna tillhandahålla de verktyg som gör det möjligt för radioterapeuten att kunna behandla med hög precision och samtidigt med hjälp av integrerad tredimensionell röntgen kunna säkerställa målets läge”, säger Anthony De Carolis, VD för Elekta Inc., och ansvarig för koncernens verksamhet i Nordamerika. “Elekta behåller sitt teknologiska försprång och är marknadsledande vad gäller såväl kliniska lösningar som kundernas affärslösningar. Vår långsiktiga satsning på forskning och utveckling och vårt allt bredare utbud av kompletta system har lagt en grund för såväl Elektas framtida tillväxt som för våra kunders fortsatta framgångar.”

Elekta erbjuder oöverträffad noggrannhet

Elekta Synergy®, det mest avancerade vapnet i kampen mot cancer, är den första strålbehandlingsutrustning som har ett integrerat system för högupplösta tredimensionella röntgenbilder. Denna teknologi gör det möjligt för läkaren att kunna se patientens inre organ vid behandlingstillfället för att på så sätt säkerställa en mycket hög noggrannhet och minimera risken för att omkringliggande vävnad bestrålas. Elektas system för bildstyrd strålterapi används för närvarande vid fyra av världens ledande cancerkliniker och ytterligare system är under leverans.

Avancerad teknologi som är till nytta för patienten och som är såväl lönsam som kostnadseffektiv för sjukhuset, är en av de vikigaste orsakerna till att Elektas lösningar snabbt har nått en global framgång. I USA är det inte minst sjukvårdens inköpsorganisationer (Group Purchasing Organizations, GPOs) som har visat ett stort intresse för Elekta. Företagets andel av GPO-marknaden har ökat dramatiskt och numer har Elekta kontrakt med 8 av de 10 ledande GPOs.

Ett starkt år för Elekta

Under verksamhetsåret 2003/04, fortsatte Elektas lönsamma tillväxt och företaget befäste sin position som en av världens två ledande leverantörer inom strålterapi och med ett tydligt ledarskap inom avancerade metoder för strålbehandling av cancer.

Orderingången ökade under 2003/04 med 12 procent i lokal valuta och orderboken vid verksamhetsårets utgång låg på sin högsta nivå någonsin.

”Det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att våra fleråriga satsningar på forskning och utveckling av nya produkter har resulterat i att Elekta idag har en mycket stark produktportfölj, säger Elektas VD Dr. Laurent Leksell. ”Vi fortsätter att öka våra marknadsandelar och har etablerat Elekta som den mest innovativa och kliniskt fokuserade leverantören av utrustning för strålbehandling av cancer och behandling av sjukdomar i hjärnan.”

“Utvecklingen av kliniska applikationer har egentligen bara börjat, men jag är personligen övertygad om att IGRT på några års sikt kommer att revolutionera hur strålbehandling av cancer bedrivs vid avancerade och ambitiösa kliniker,” fortsätter Laurent Leksell. “Intresset för Elekta Synergy® är mycket stort och orderingången för dessa produkter har överträffat våra förväntningar. Samtidigt är även vår pipeline av kommande produkter och ny funktionalitet starkare än vad den någonsin varit tidigare. Såväl inom strålterapi som strålkirurgi satsar vi offensivt på forskning och utveckling och kommer att fortsätta lansera produkter och lösningar som förbättrar de kliniska resultaten, underlättar för patienter och effektiviserar sjukvården.”För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com