Elekta AB

Elekta och Impac Medical Systems tecknar avtal om försäljningssamarbete

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 09:06 CEST

Elekta, världsledande leverantör av avancerade och innovativa lösningar för neurokirurgi och för strålbehandling av cancer och IMPAC Medical Systems, Inc. (Nasdaq: IMPCE), en ledande leverantör av informationsteknologi för onkologi, offentliggjorde idag att företagen tecknat ett avtal om försäljningssamarbete (”Sales Consulting Agreement”). Avtalet innebär att Elekta på utvalda marknader kommer att erbjuda IMPACs IT-produkter och -tjänster för förbättrad cancervård, inkluderande den nyligen lanserade mjukvaran MOSAIQ™ för elektroniska journaler med tillhörande bildhantering.

Elekta kommer därigenom att kunna erbjuda bredare lösningar vilka även inkluderar hela processen för behandling av cancer från inledande remiss, över behandlingsperioden till uppföljning. Genom att tillhandahålla installation, utbildning och support, för de mjukvarusystem som Elekta säljer, kommer IMPAC att kunna expandera och öka takten i sin etablering på nya geografiska marknader.

Avtalet stärker relationen

IMPAC och Elekta har redan tidigare etablerat ett framgångsrikt och innovativt samarbete. IMPAC har utvecklat gränssnitt för Elektas produkter inom strålterapi och har följt med den snabba teknologiska utveckling som under ledning av Elekta har skett inom strålterapi under de senaste åren. IMPAC har under 10 års tid tillhandahållit gränssnitt till Elektas produkter.

I december 2003, tecknade Elekta och IMPAC ett avtal om att standardisera gränssnitten för system inom strålbehandling av cancer baserade på DICOM-standarden.

Tidigare denna vecka offentliggjorde företagen ytterligare ett samarbetsavtal rörande utveckling för att förbättra systemens prestanda inom intensitetsmodulerad strålterapi (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT). Ett nytt gränssnitt baserat på detta samarbete förväntas kunna levereras senare under året och därmed väsentligt öka hastigheten för PreciseBEAM®, Elektas lösning för IMRT.

Öppna system är nyckeln till samarbete

Under det nya avtalet om försäljningssamarbete, förbinder sig företagen att behålla en öppen arkitektur för sina system och kliniska lösningar. Även om Elekta och IMPAC bägge kan dra stor nytta av de öppna systemen och de standardiseringsansträngningar som görs, är det strålbehandlingsklinikerna som är de största vinnarna. "Vi applåderar Elekta för dess åtagande att fortsätta arbeta med öppna lösningar. Det betyder att cancerkliniker i hela världen kan välja de bästa och mest passande lösningarna från leverantörer som har utlovat att följa de standarder som är under utveckling. För sjukhusen betyder det ett större valmöjligheter, enklare och snabbare installationer och att mindre egna resurser behöver användas till systemunderhåll”, Joseph K. Jachinowski, VD för IMPAC Medical Systems

"Både Elekta och IMPAC har långsiktiga åtaganden att förbättra patienternas livskvalitet. Vi fortsätter det intensiva arbetet tillsammans med våra kliniska partners för att utveckla ytterligare lösningar som leder till att den behandlande läkaren kan sätta stor tillit till de nya avancerade lösningar som hjälper oss att tillsammans bekämpa svåra sjukdomar. Elektas tradition av öppna system och lösningar ger våra kunder en enkel och säker integration med andra system och friheten att välja de lösningar som bäst passar varje enskild klinik. Detta nya samarbete med IMPAC är ett utmärkt praktiskt exempel på Elektas filosofi att alltid se till kundens bästa," säger Laurent Leksell, VD för Elekta.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com

OM IMPAC Medical Systems

IMPAC Medical Systems, Inc. är en ledande leverantör av specialiserade IT-lösningar för förenkling av både klinisk och affärsrelaterad verksamhet i syfte att öka kvaliteten i patientvården. Genom öppen integration med data- och bildhanteringssystem, levererar IMPAC heltäckande lösningar för högkvalitativ patientvård. Med system för anatomisk patologi, medicinsk onkologi, strålterapi, bildtagning, kliniska laboratorier och cancerregistrering, tillhandahåller IMPAC lösningar för hela det team av vårdgivare som bidrar till bättre cancervård.

Med över 2500 installationer över hela världen, erbjuder IMPAC praktiska lösningar som förbättrar kommunikationen, ökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten i vården.

För mer information om IMPAC Medical Systems, vänligen ring +1 650-623-8800 eller besök www.impac.com.