Elekta AB

Elekta och Impac Medical Systems träffar avtal om gemensam utveckling av nytt gränssnitt för linjäracceleratorer 

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 08:35 CET

Detta gränssnitt kommer att vara det första som fullt ut använder den
nya standarden DICOM-RT och kommer att underlätta sammankopplingen av
Elektas digitala linjäracceleratorer och IMPACs system för
administration av strålbehandling av cancer.

Elekta, en världsledande leverantör av avancerade och innovativa
lösningar för strålbehandling av cancer, och IMPAC Medical Systems, Inc.
(NASDAQ:IMPC) en ledande leverantör av informationssystem för
cancervård, har avtalat om att utveckla ett gemensamt gränssnitt som
fullt ut bygger på den nya standarden DICOM-RT. Detta gränssnitt kommer
att sammankoppla Elektas digitala system för strålbehandling av cancer
(Elekta Synergy(TM) och Precise Treatment System(TM)) med IMPACs
informationssystem för strålbehandlingskliniker.

Gränssnittet kommer att tillhandahålla ett leverantörsneutralt sätt att
sammankoppla nästa generations behandlingsutrustning så som
linjäracceleratorer och protonterapiutrustning samt även simulatorer
till cancerklinikens informationssystem. IMPAC och Elekta är först med
att formellt anta den nya standarden. De bägge företagen har arbetat
tillsammans mot detta mål under de senaste månaderna.

- Detta samarbete kommer att ytterligare förbättra möjligheterna att
enkelt koppla samman utrustning och mjukvara från olika leverantörer och
även förkorta den tid det tar att installera ny utrustning hos
expanderande cancerkliniker, säger Tomas Puusepp, Elektas Executive VP
Sales, Marketing & Service. Men ännu viktigare är att patienterna kommer
att kunna dra nytta av en snabbare installation av avancerad utrustning
för strålterapi. Vi uppmanar alla tillverkare att ansluta sig till den
nya standarden och till det arbete som Elekta och IMPAC nu genomför,
avslutar Tomas Puusepp.

- Det här är en gemensam ansträngning i syfte att förbättra
administrationen av de allt mer komplexa metoderna för strålbehandling
av cancer, konstaterar Joseph K. Jachinowski, IMPACs President och CEO.
Vi på IMPAC är mycket nöjda att med Elekta som partner få denna
möjlighet att fullt ut implementera den nya standarden DICOM-RT.

******
För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta:
Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa
kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt
minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan.
Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva
samt skonsamma för patienten.

För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

OM IMPAC Medical Systems
IMPAC Medical Systems, Inc. är en ledande leverantör av specialiserade
IT-lösningar för förenkling av både klinisk och affärsrelaterad
verksamhet i syfte att öka kvaliteten i patientvården. Genom öppen
integration med data- och bildhanteringssystem, levererar IMPAC
heltäckande lösningar för sjukhuskliniker.

Med över 1600 installationer över hela världen, erbjuder IMPAC praktiska
lösningar som förbättrar kommunikationen, ökar effektiviteten och
förbättrar kvaliteten i vården.

För mer information om IMPAC Medical Systems, vänligen
ring +1 650-623-8800 eller besök www.impac.com.