Elekta AB

Elekta och Karolinska Universitetssjukhuset i forskningssamarbete om stereotaktisk strålterapi

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 08:49 CET

Elekta och onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm har tecknat en avsiktsförklaring om att starta ett gemensamt forskningsprojekt inom stereotaktisk strålterapi för att ytterligare förbättra vården för cancerpatienter. Det treåriga samarbetet innefattar flera produkter och innebär att fler av Elektas kliniska lösningar implementeras kliniskt på Karolinska.

Både Karolinska och Elekta är medlemmar i branschorganisationen Swedish Medtech och är sammankopplade genom professor Lars Leksell, som i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet utvecklade gammakniven Leksell Gamma Knife® tillsammans med personal från Karolinska. Det här framstående strålkirurgisystemet lade grunden till företaget Elekta. Karolinska erbjuder cancerbehandling och forskningsprogram i världsklass, och delar Elektas vilja att förbättra vården för patienter med cancer.

– Stereotaktiska behandlingar är väletablerade för mål i huvudet, så tillsammans med våra kolleger på Karolinska strävar vi nu efter att förbättra den stereotaktiska strålterapin och göra den ännu mer sofistikerad för tumörer i hela kroppen. Vi ska även titta på hur stereotaktisk strålterapi kan användas för att bättre kunna hantera metastaser som har spridit sig till andra delar av kroppen, säger Elektas vd Tomas Puusepp.

Forskningen kommer att bedrivas vid Karolinskas enhet för stereotaktiska behandlingar under ledning av onkologiska kliniken vid Karolinska.

– Forskningsprojektet har stor klinisk betydelse och har ett tydligt mål att hitta bättre sätt att kontrollera tumörer. Det yttersta målet är att förbättra vården för cancerpatienter, och jag är övertygad om att det här samarbetet kommer att ge oss än bättre möjligheter att uppnå det, säger Roger Henriksson, professor och verksamhetschef vid Karolinskas onkologiska klinik.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, + 46 70 778 6010, e-post:
stina.thorman@elekta.com

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.