Elekta AB

ELEKTA OCH SWEDFUND INVESTERAR I CANCERVÅRD I UTVECKLINGSLÄNDER

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:52 CEST


Medicinteknikföretaget Elekta och Swedfund International AB har bildat ett investmentbolag, Global Medical Investments "GMI", för finansiering och etablering av cancervårdsprojekt i utvecklingsländer.

Global Medical Investments, GMI, ska investera i, utveckla och ge stöd till etablering av cancervårdsprogram i utvecklingsländer över hela världen i samarbete med lokala vårdgivare och partners.

"Det är mycket glädjande att vi, i samarbete med Swedfund, kunnat etablera denna investeringsform för utveckling av cancervårdsprogram i de länder som behöver det mest. Med Elektas expertis inom cancer och cancervård och Swedfunds långa erfarenhet av framgångsrika utvecklingsinvesteringar i tredje världen, skapar vi en unik möjlighet att ge stöd till utvecklingen av avancerad sjukvård i många utvecklingsländer" säger Dr Laurent Leksell, grundare och arbetande styrelseledamot i Elekta AB.

Genom GMI erbjuder Swedfund och Elekta teknologi och kompetens för förstklassig cancerbehandling. Elekta och Swedfund kommer vardera att investera maximalt USD 10 M i GMI. Genom initiativet kommer Elekta också att stärka närvaron på marknader där företaget idag har begränsad verksamhet.

GMI befinner sig nu i slutskedet avseende utveckling av den första sofistikerade kliniken för strålbehandling i Accra, Ghana. Kliniken utvecklas i nära samarbete med Scandinavian Care Projects AB som leder projektet, och med lokala samarbetspartners. Kliniken beräknas starta behandlingar under första halvåret 2010, och kommer att ge befolkningen i Ghana tillgång till effektiv och kostnadseffektiv cancerbehandling med Elektas senaste teknologi.

"Vi bedömer att denna investering, med svenskt hälsovårdskunnande och medicinteknik, kommer att bidra till att öka tillgängligheten till avancerad sjukvård. Swedfund var med och finansierade den allra första Elekta-strålkniven i Afrika som finns i Egypten och vi är mycket glada över detta nya utökade samarbete som vi bedömer kommer att leda till flera nya kliniker i olika utvecklingsländer", säger Björn Blomberg, VD för Swedfund.


******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 8 587 257 34, +46 70 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com

Maria Lannér, Chef, Kommunikation, Swedfund
Tel: +46 8 725 94 17, +46 708 186808, e-post: maria.lanner@swedfund.se

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.
Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se
www.elekta.com.

Om Swedfund
Swedfund är Sveriges riskkapitalbolag för investeringar i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Swedfunds mål är att skapa lönsamma företag och därmed bidra till hållbar ekonomisk utveckling i fattiga länder samtidigt som svenska företags affärsmöjligheter främjas. Alla investeringsbeslut fattas på affärsmässiga grunder. Swedfund hade 2008 en balansomslutning på ca 2,8 miljarder och ägs av svenska staten.