Elekta AB

Elekta räknar med accelererad omsättningstillväxt och fortsatt stark EBIT-tillväxt

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 10:19 CEST

Elektas strategi kommer att leda till snabbare omsättningstillväxt och fortsatt stark EBIT-tillväxt. Det är budskapet från Tomas Puusepp, VD och koncernchef vid dagens kapitalmarknadsdag.

Efter att ha publicerat Elektas bokslutskommuniké för 2010/11, beskrev Tomas Puusepp hur Elekta är väl positionerat för att driva tillväxt inom flera områden. "Vår första prioritet är att öka tillväxten, från att leverera system till att leverera lösningar." Tomas Puusepp anser att Elekta kan öka sin marknadsandel på etablerade marknader genom att bredda sina lösningar samtidigt som bolaget investerar i tillväxtmarknader för att ta tillvara på tillväxtmöjligheter. Puusepp sade också att strategiska förvärv kan stödja tillväxten.

"Vår andra prioritering är att öka marginalerna och etablera branschledande effektivitet. Detta inbegriper att sänka allmänna och administrativa kostnader och verka för högre marginaler genom att fortsätta att öka vår försäljning inom tjänster och mjukvara”, sade han.

Puusepp delgav åhörarna Elektas strategi för uthållig lönsam tillväxt för de kommande åren. År 2015 väntas Elekta nå en omsättningstillväxt på 13-15 procent. Ebit-resultatet väntas visa fortsatt stark tillväxt, med hjälp av en minskning av allmänna och administrativa kostnader från 22 till 19 procent av nettoomsättningen. Vinst per aktie väntas ha visat en ökning med mer än 60 procent år 2015 och skuldsättningsgraden beräknas vara lägre än 0,5.


Kapitalmarknadsdagen äger rum den 9 juni kl. 9.00–12.00 CET på Moderna museet i Stockholm. På Elektas webbplats kommer det gå att se en sändning från dagen (www.elekta.com).
 

###
 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com

Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades den 9 juni 2011 kl. 09.00.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.