Elekta AB

ELEKTA SAMARBETAR FÖR ATT STÖDJA UTVECKLINGEN AV AVANCERAD SJUKVÅRD I UKRAINA - DONATION AV SYSTEM FÖR HJÄRNKIRURGI ÖVERLÄMNAD I NÄRVARO AV HENNES MAJESTÄT DROTTNING SILVIA

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:12 CEST

Elekta, världsledande leverantör av avancerad teknologi för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan, tillkännagav idag en donation av Leksell Stereotactic System® för minimalinvasiv hjärnkirurgi, vilken idag överlämnades till Katerina Yuschenko, hustru till Ukrainas president och högsta beskyddare för den internationella välgörenhetsstiftelsen "Ukraine 3000". Gåvan överlämnades i närvaro av Hennes Majestät Drottning Silvia av Sverige, grundare av World Childhood Foundation. Systemet kommer att användas i behandlingen av en lång rad sjukdomar i hjärnan vid ett av de ledande neurokirurgiska sjukhusen i Ukraina.

Elekta leder utvecklingen inom nya lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget har under mer än ett halvsekel bidragit till den moderna sjukvårdens behandling av cancertumörer och neurologiska sjukdomar. Elektas ledstjärna är att vi genom att utveckla vetenskap och teknologi, kan förbättra, förlänga och även rädda liv.

Vid en ceremoni idag i Kiev, i samband med Kung Carl Gustaf och Drottning Silvias statsbesök i Ukraina, överlämnade Johan Sedihn, vice VD vid Elekta ett Leksell Stereotactic System®. Detta är ett system för stereotaktisk neurokirurgi, en minimalinvasiv form av kirurgi som tillåter kirurgen att göra biopsier och behandla sjukdomar i hjärnan med ytterst hög precision och med minsta möjliga trauma för patienten. Leksell Stereotactic System® används över hela världen för att bland annat behandla funktionella sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom.

Donationens totala värde, vilken också inkluderar utbildning vid ett av Elektas samarbetscentra, uppgår till cirka 70 000 Euro.

"Vi är tacksamma över denna donation från Elekta, vilken kommer att bli mycket användbar för ukrainska neurokirurger och öka vår kapacitet för mindre traumatisk hjärnkirurgi", säger Vira Pavlyuk, ansvarig för samarbetsprojekt vid den internationella välgörenhetsstiftelsen "Ukraine 3000".

"Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla samarbetet med Elekta och ser stora möjligheter inte minst kring möjligheten att ge strålterapeuter och neurokirurger i Ukraina möjligheten att delta i det internationella utbytet av erfarenheter och behandlingsresultat, vilket underlättas genom Elektas nätverk", säger Vasyl Knyazevich, Hälsovårdsminister i Ukraina.

Elektas engagemang i Ukraina inleddes i och med ett kontrakt att leverera två Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (IGRT). Förvärvet möjliggjordes av Fru Yuschenko och stiftelsen Ukraine 3000, och kommer att installeras vid det nationella center för barn och mödrars hälsa som är under konstruktion i Kiev. Elekta Synergy är ett strålbehandlingssystem med integrerad tredimensionell röntgen, vilket minimerar risken för fel som beror på patientens position eller organrörelser.

I linje med sin tradition att utveckla långsiktiga samarbeten med en gemensam vision om att skapa nya kliniska möjligheter som förbättrar behandlingsresultaten, samarbetar Elekta nu med sin lokala partner Kievspetsresurs och Ukrainska hälsovårdsmyndigheter för att finna lösningar för att skynda på utbyggnaden av kapaciteten för avancerad vård i landet.

"Mer och mer av Elektas arbete fokuseras nu på att hjälpa länder med behov av en snabb utbyggnad av kapaciteten för avancerad vård", kommenterar Johan Sedihn. "Vi samarbetar med myndigheter i flera länder för att se till att patienter får tillgång till avancerad teknologi för cancerbehandling och neurokirurgi. Vi är stolta över att få installera de mest avancerade systemen för strålterapi och neurokirurgi i Ukraina och ser detta som ett första steg i ett närmare samarbete för att hjälpa cancerpatienter I landet."

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Höglund, Director Strategic Development, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 27, Mobil: +46 708 980828, e-mail: lena.hoglund@elekta.com

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.