Elekta AB

ELEKTA STÄRKER PRODUKTPORTFÖLJEN INOM STEREOTAKTISK PLANERING

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:19 CEST

För att ytterligare bredda Elektas produktportfölj inom stereotaktisk neurokirurgi och strålterapi, har Elekta tecknat ett avtal med 3D Line Medical Systems som möjliggör för Elekta att öka utbudet av stereotaktiska produkter till sina kunder, inklusive 3D Lines system för behandlingsplanering, ERGO++.

Elekta, världsledande inom strålbehandling av cancer och icke-invasiv neurokirurgi, har i veckan ingått ett globalt distributionsavtal med 3D Line Medical System, srl. Avtalet möjliggör för Elekta att erbjuda ett komplett produktsortiment för stereotaktisk strålkirurgi, inkluderande 3D Lines kollimatorer för stereotaxi samt ERGO för behandlingsplanering, tillsammans med Elektas digitala linjäracceleratorer. Avtalet innebär en omedelbar förstärkning av Elektas stereotaktiska produktutbud framförallt genom underlätta stereotaktisk planering för Beam Modulator™.

Planeringssystemet ERGO har en modulär uppbyggnad som stödjer planering för klassisk stereotaxi genom användningen av cylinderformade kollimatorer för behandling i en eller flera fraktioner. De båda företagens filosofi att erbjuda öppna system innebär att alla kommersiellt tillgängliga ramar för fixering av huvud eller kropp stöds av ERGO, bland annat Leksell® Coordinate Frame G, Elekta Esarte™ Frame och lokaliseringssystem från Medical Intelligence.

Planeringssystemet ERGO kommer att demonstreras i Elektas bås på den årliga amerikanska vetenskapliga kongressen inom neurokirurgi, AANS (American Association of Neurological Surgeons), i San Francisco den 23-27 april, så som planeringsstöd för alla Elektas stereotaktiska lösningar inom huvud- och kroppsfixeringssystem.

“I Elekta ser vi en grupp mycket erfarna personer som delar passionen och utmaningen att hitta lösningar på vardagliga kliniska problem genom att kombinera forskning och innovation. Elekta och 3D Line har arbetat tillsammans för att utveckla stereotaktisk precision till hela kroppen. Det samarbetsavtal vi nu tecknat kombinerar förstklassisk bildhantering med överlägsen stereotaktisk planering, vilket tar oss till nästa steg i utvecklingen inom strålterapi”, säger Roberto Pellegrini, VD för 3D Line Medical Systems.

Elektas produktchef för IMRT och för behandlingsplanering, Nick Linton, tillägger, ”Vi har haft en informell relation med 3D Line i flera år och har erbjudit produkter och tjänster för planering av strålterapi till gemensamma kunder. Med detta avtal fortsätter vi med vårt framgångsrika samarbete och samtidigt utökas valmöjligheterna för de kunder som söker stereotaktiska lösningar för bildstyrd strålterapi och strålkirurgi.”

”Vi är mycket nöjda att vi nu kan erbjuda 3D Lines stereotaktiska planeringssystem och cirkulära koner som komplement till Elektas digitala linjäracceleratorer och det är en förstärkning av vår produktportfölj som kommer att vara till nytta för våra kunder”, tillägger Sarah Edwards, Elektas produktchef för Stereotaktisk Radioterapi.



******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om 3D Line

3D Line Medical Systems är ett italienskt medicintekniskt bolag med verksamhet inom radiologi och kirurgi. Med kontor i Milano (Italien), Reston (USA) och Nürnberg (Tyskland) så sker forskning och utveckling av innovativa produkter och tjänster för att kunna möta det medicinska behovet runt om i världen.

3D Line Medical Systems bildades 1990 genom ett samarbete mellan en grupp programmerare och en grupp neurokirurger. Idag bedrivs verksamheten globalt, även när det gäller samarbete med ledande universitet och ledande institutioner runt om i världen.

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com