Elekta AB

ELEKTA SYNERGY™. System hjälper Netherlands Cancer Institute förbättra cancervården

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 12:07 CEST

Elekta är den största leverantören av moderna strålbehandlingssystem för cancer till de holländska sjukhus, som på initiativ av den holländska regeringen bygger ut sin kapacitet att behandla cancerpatienter med den senaste teknologin inom strålbehandling.

Den senaste installationen har nyligen invigts på Netherlands Cancer Institute inom Antoni van Leeuwenhoek Hospital (NKI/AvL) i Amsterdam. Institutet har utökat antalet strålbehandlingsutrustningar, linjäracceleratorer, från sex till nio. Två av de senaste tre systemen är förberedda för Elekta Synergy™ , den senaste utvecklingen inom radioterapi, som gör det möjligt att integrera utrustning för tredimensionell röntgen, XVI (X-ray Volume Imaging), med linjäracceleratorn. XVI är en teknologi som skapar tredimensionella bilder av patienten i det läge patienten har vid själva strålbehandlingen.

Elekta har för närvarande fyra Elekta Synergy™ forskningssystem installerade och i drift av vilka ett system finns på Antoni van Leeuwenhoek Hospital. Elekta Synergy™ kommer att vara ett strålbehandlingssystem med fullt integrerad tredimensionell röntgen. Genom att ta röntgenbilder av patienten vid själva behandlingstidpunkten i aktuell behandlingsposition kan den som utför behandlingen noggrannt fastställa cancerns och omgivande kritiska organs lägen. Detta gör det möjligt att införa nya kliniska metoder som mer aggressivt angriper cancern och därmed öppnar nya möjligheter för radioterapi.

"Genom att ha tillgång till tredimensionell röntgenteknik för att bestämma det exakta läget av cancern precis innan strålbehandlingen, kan vi avgränsa strålningsområdet mer precist till själva tumören. Vi kan då öka stråldosen till tumören vilket förbättrar resultatet och minskar risken för komplikationer", säger Professor Dr. Harry Bartelink, chef för Radiotherapy Department på NKI/AvL.

"Vi ser denna behandlingsmetod som ett steg framåt. Vi har framgångsrikt använt metoden vid behandling av cancer i prostata och urinblåsan och förväntar oss även lovande resultat vid lung- och magcancer", avslutar Dr. Bartelink, en av Europas ledande experter inom radioterapi.

"Det holländska hälsovårdsministeriets initiativ att finansiera en ökning av behandlingskapaciteten för strålbehandling av cancer med 30 procent, från 75 till 111 system är mycket uppmuntrande. Väntetiden för cancerpatienter förväntas minska från 8-9 veckor till 2 veckor", säger Peter Schoor, chef för Elekta i Nederländerna.

"Utvecklingen av dessa mer precisa strålbehandlingsteknologier såsom XVI, är ett bra exempel på samarbete mellan vetenskap och industri, något som Elekta alltid har uppmuntrat och fortsätter att stödja både inom strålbehandling av cancer och icke-invasiv strålkirurgi med Leksell Gamma Knife®", tillägger Peter Schoor.

"Elekta är den ledande leverantören av modern strålbehandlingsutrustning för cancer i Nederländerna vilket gör att vi ser mycket positivt på framtiden", avslutar Peter Schoor.

Vid den officiella invigningen av den nya utrustningen på NKI/AvL närvarade sjukhusets styrelseordförande och borgmästaren i Amsterdam, Mr Job Cohen samt Mr Wim van Velzen, ordföranden i det holländska kristdemokratiska partiet och medlem av Europaparlamentet. Wim van Velzen är en drivande kraft för att öka forskningsbudgeten för cancer i Europa. Under de närmaste fyra åren kommer 400 miljoner Euro, inom ramen för EUs Sixth Framework, att investeras inom cancerforskning på sjukhus, cancercentra och universitet för att integrera cancerforskningen och utveckla nya behandlingsmetoder.

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 0708-78 37 35

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com