Elekta AB

Elekta tecknar leverantörsavtal med den amerikanska HealthTrust Purchasing Group

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 13:36 CEST

Elekta har nyligen tecknat avtal med HealthTrust Purchasing Group (HPG) för stereotaktisk strålkirurgi och andra produkter inom neuromedicin för gruppens medlemssjukhus. HPG är en av USAs viktigaste inköpsorganisationer inom hälsovård med mer än 900 medlemmar och inköpsvolymer på cirka 5 miljarder US dollar.

Valet av Elektas Leksell Gamma Knife®, Leksell Stereotactic System® och Elekta Neuromag(TM) (magnetencefalograf, MEG), gör det möjligt för HPGs medlemmar att få tillgång till de mest avancerade produkterna inom icke- invasiv och minimalinvasiv neurokirurgi till konkurrenskraftiga priser. De unika egenskaperna hos dessa produkter har gjort dem till det bästa valet inom stereotaktisk strålkirurgi och neurokirurgi samt diagnostisk kartläggning av hjärnans funktioner.

"Elekta har den ledande teknologin, finansiella styrkan och den omfattande service- och supportverksamhet, som sjukhusen söker för att kunna förbättra sina behandlingsresultat och öka lönsamheten," säger Tomas Puusepp, Executive Vice President och ansvarig för Elektas verksamhet i Nordamerika. "Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® har visat sig vara en lönsam investering och stärker klinikens konkurrenskraft inom neurokirurgi och strålterapi. Genom att inkludera MEG kommer HPGs medlemmar att kunna förbättra sin kliniska effektivitet och samtidigt uppnå konkurrensfördelar."

För ytterligare information:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: +46 8 587 254 99, e-post: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com

HealthTrust Purchasing Group (HPG) i USA är en inköpsorganisation för medlemssjukhus, så kallad Group Purchasing Organization (GPO). Organisationen etablerades i maj 1999 i syfte att tillhandahålla konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tjänster till både patienter och medlemssjukhus. HPG förhandlar därför med USAs ledande leverantörer för att kunna leverera utrustning och förbrukningsartiklar av högsta kvalitet till rimlig kostnad genom nationella leverantörsavtal.