Elekta AB

ELEKTA TECKNAR VIKTIGT STRÅLTERAPIAVTAL MED LEDANDE AMERIKANSK INKÖPSORGANISATION

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 14:16 CEST

Premier väljer Elekta för treårskontrakt kring utrustning för
strålbehandling av cancer

Premier Purchasing Partners, L.L.P., inköpsorganisationen inom Premier,
Inc., har tecknat ett treårskontrakt med Elekta avseende kliniska
lösningar för strålbehandling av cancer. Avtalet träder i kraft den 1
september 2004.

Premier är en av de största inköpsorganisationerna för sjukvården i USA
(group purchasing organizations, GPOs) och ägs till sin helhet av 200 av
USA:s ledande sjukhus och sjukvårdsutövare. Dessa driver eller har
intressen i cirka 1500 sjukhus i 50 delstater samt hundratals andra
vårdinrättningar.

– Sjukhusen har idag krav på sig att leverera vård som är baserad på den
senaste teknologin och som samtidigt måste vara kostnadseffektiv. Vi
konstaterade att Elekta kunde möta båda dessa behov, säger Jack Cox,
M.D., Chief Medical Officer och Group Vice President, Product Planning
för Premier Purchasing Partners. Elekta visade en klar förmåga att
adressera såväl våra kliniska och tekniska som våra affärsmässiga behov.
Vi är övertygade om att Elektas lösningar inom strålterapi kommer att
hjälpa Premier att uppnå större effektivitet, såväl kliniskt som
verksamhetsmässigt, konstaterar Jack Cox.

– Premier har väldigt strikta riktlinjer för sina leverantörsavtal och
kräver omfattande utvärdering av kommittéer och kliniker, förklarar Jan
Kenoyer, Director, National & Strategic Alliances för Elekta i
Nordamerika. Det som avgjorde var Elektas ledande teknologi, men även
att Elekta visade en önskan att förstå och möta såväl tekniska och
kliniska som finansiella behov hos Premiers medlemmar.

Avtalet med Premier innefattar samtliga Elektas produkter inom
strålbehandling av cancer, inkluderande linjäracceleratorer utrustade
för intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT), Elektas avancerade system
för högupplöst tredimensionell röntgen vid behandlingstillfället samt
Elektas unika portfölj av tillbehör och kringprodukter. Elektas nyligen
lanserade produkter för bildstyrd strålbehandling (image guided
radiation therapy, IGRT) är en viktig del av avtalet, vilket således
inkluderar Elektas banbrytande system för IGRT, Elekta Synergy™, det
första systemet för strålbehandling av cancer med integrerad utrustning
för tredimensionell högupplöst röntgen. Premiers medlemmar kommer också
att erbjudas Elekta Synergy™ S (för närvarande under utveckling), vilken
är den extrakraniella stereotaktiska versionen av Elekta Synergy™.

– Detta treårsavtal har stor betydelse och är en bekräftelse på att
Elekta inte bara är ledande vad gäller teknologi, utan också en
affärspartner som förstår vad som är viktigt för sjukvårdsutövarna,
säger Peter J. Gaccione, Vice President, för Elekta i Nordamerika.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa
kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt
minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan.
Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva
samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com

Om Premier
Premier, Inc., är en samarbetsorganisation för amerikansk sjukvård, ägt
i sin helhet av 200 av USA:s ledande sjukhus och sjukvårdsutövare. Dessa
driver eller har intressen i cirka 1500 sjukhus i 50 delstater samt
hundratals andra vårdinrättningar. Premier har sitt huvudkontor i San
Diego, CA och kontor i Chicago, IL, Charlotte, NC samt Washington, DC.
För ytterligare information, vänligen besök www.premierinc.com.