Elekta AB

Elekta utsedd till leverantör i den största privatfinansierade cancersatsningen i Storbritanniens historia

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 13:37 CEST

Elekta tecknar kontrakt att leverera 10 linjäracceleratorer till den nya cancerkliniken vid St. James’ Hospital, Leeds, Storbritannien.

Elekta, världsledande inom avancerade lösningar för neurokirurgi och strålbehandling av cancer, tillkännager idag att företaget inom ramen för ett statligt understött privat finansieringsinitiativ (PFI) ska leverera 10 nya linjäracceleratorer, bland annat Elekta Synergy®, till The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (”stiftelsen”). Huvuddelen av dessa kommer att bokföras som order i Elektas andra kvartal.

”Den nya cancerkliniken är ett mycket spännande projekt för oss”, säger Neil McKay, Chief Executive vid stiftelsen. ”Vi siktar på att skapa en anläggning i världsklass, med högsta standard vad gäller design och kvalitet och med en arbetsmiljö som gör att den expertis vi redan har kan utvecklas ytterligare.”

Elekta valdes i hård konkurrens som leverantör av avancerad teknologi efter en omfattande urvalsprocess, genomförd under ledning av Healthcare Technologies International (HTI), vilka ansvarar för val av utrustning i projektet. HTI, som är leverantörsoberoende, utvärderade samtliga potentiella leverantörer tillsammans med stiftelsen, och valde därefter Elekta baserat på önskemål från den kliniskt ansvariga personalen, de betydande forskningsmöjligheter som öppnas med Elektas utrustning, ekonomiska överväganden samt Elektas vilja att gemensamt utveckla visionen om ett framtida cancercenter vid St. James’ Hospital.

“Vår kliniska personal föredrog Elekta som den leverantör med den mest avancerade tekniska lösningen och Elekta fortsatte att stärkta sin position genom att föreslå såväl affärsmässiga lösningar som att erbjuda kvalificerad utbildning och gemensamma forskningsupplägg. Vi kände att Elekta förstod såväl de kliniska som de administrativa behoven, vilket i slutändan kommer att innebära betydande fördelar för regionens cancerpatienter och deras familjer”, säger Ronald Gilden, Chief Executive vid HTI.

Som en integrerad del i lösningen för St. James’ Hospital har stiftelsen valt Elekta Synergy®, den världsledande utrustningen för bildstyrd strålterapi. Elekta Synergy® är en avancerad digital linjäraccelerator, försedd med en kilovoltröntgenkälla och en fast detektor, vilket möjliggör högupplöst såväl tvådimensionell som tredimensionell röntgen av patienten vid behandlingstillfället. Elekta Synergy® utvecklades för att revolutionera strålterapitillämpningen vid dagens hårt belastade kliniker, genom att direkt adressera de utmaningar som ligger i organens inre rörelse i kroppen och precisionen i den dagliga positioneringen av patienten.

Utöver Elekta Synergy® innefattar avtalet även Active Breathing Coordinator™, en utrustning från Elekta som adresserar problem kring behandling av lungtumörer, vilka på grund av andning kan röra sig under behandling. Avtalet innefattar vidare framtida planerat utbyte av linjäracceleratorerna i takt med den teknologiska utvecklingen inom Elekta.

Dr Adrian Crellin, klinikchef for klinisk onkologi vid stiftelsen säger; ”Behandling av cancer blir en allt mer komplex verksamhet. Nu kan specialistvård för första gången ges vid ett skräddarsytt center, jämsides med den erkända cancerforskningen vid St James’ Hospital.”

Centret kommer att ha över 300 patientplatser för specialiserad cancerbehandling, inklusive strålterapi, cellgiftsbehandling, kirurgi och hematologi, liksom diagnostisering, dagvård och öppenvård. Det har anpassats specifikt for att innehålla den senaste tekniken, inklusive Elektas linjäracceleratorer, för att förbättra möjligheterna i Yorkshire att möta kraven inom den nationella planen för cancerbehandling.

”Kontraktet och överenskommelsen med The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust visar på Elektas förmåga att med en helhetssyn se till kundens kliniska, såväl som ekonomiska behov”, säger Gerry van Oortmarssen, Elektas chef for marknadsregion Europa, inklusive mellanöstern och Sydamerika. ”Vi är mycket stolta över att få vara med i den här satsningen för att förbättra cancerbehandlingen i Yorkshire. Såväl den inledande leveransen av 10 avancerade system för avancerad strålterapi som det mycket långsiktiga samarbete som vi nu påbörjar, är en bekräftelse på Elektas marknadsledande position i Storbritannien”, sammanfattar van Oortmarssen.

Detta statsunderstödda privata finansieringsinitiativ (PFI) är arrangerat av Catalyst Healthcare, ett konsortium där Bovis Lend Lease och Halifax Bank of Scotland ingår, och är det första av sitt slag i Storbritannien. HTI, som också ansvarade för avancerad utrustning till Northern Ireland Cancer Centre in Belfast, fick uppdraget från Catalyst och stiftelsen att ansvara för val av utrustning i projektet.

“Den nya avdelningen innebär en fantastisk utveckling för patienterna inom Yorkshire Cancer Network, och gör att deras behandling nu kommer att ske under ypperliga förhållanden, minst lika bra som någon annan stans i Västeuropa”, säger Professor Peter Selby, klinikchef vid Leeds Cancer Centre. ”På detta sätt kommer vi dessutom att locka till oss bästa möjliga personal för att kunna erbjuda det senaste inom cancervården.”


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com