Elekta AB

ELEKTA UTVALT ATT LEVERERA AVANCERAD TEKNOLOGI FÖR KARTLÄGGNING AV HJÄRNAN TILL UNIVERSITETSKLINIK I JENA, TYSKLAND

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:41 CET

Elekta har erhållit en order från Friedrich-Schiller-Universitetet i Jena, Tyskland, avseende Elekta Neuromag®, världens mest avancerade utrustning för att icke-invasivt och i realtid kartlägga hjärncellsaktivitet med hjälp av magnetencefalografi (MEG).

Centrum för Biomagnetism vid Friedrich-Schiller-Univesitetet har beslutat att ersätta sin befintliga MEG-utrustning med Elekta Neuromag. Med det nya MEG-systemet från Elekta, kommer neurokirurger, neurologer och psykiatrier vid universitetssjukhuset att icke-invasivt kunna registrera nervcellsaktivitet i hjärnan, i realtid och med större precision än tidigare. Dessa förbättringar möjliggörs till stor del av den nya mjukvaran MaxFilter™ som filtrerar bort all magnetisk störning, internt såväl som externt, vilket resulterar i en mer tillförlitlig analys.

MEG-teknologi anses vara den effektivaste metoden för att kartlägga hjärnaktivitet i realtid och Elekta erbjuder marknadens mest avancerade och heltäckande MEG-system. I jämförelse med EEG har MEG en unik känslighet. MEG skapar även en funktionell kartläggning och mäter i realtid, till skillnad från datatomografi (CT) och magnetkameror (MRI och fMRI) som endast ger strukturell, anatomisk och metabolisk information. MEG utgör ett viktigt komplement till dessa teknologier och förbättrar möjligheten att förstå hjärnans aktivitet och behandla funktionella sjukdomar i hjärnan.

Elekta blev, genom sin ledande teknologi och sitt långsiktiga engagemang i utveckling av såväl teknologi som tillämpning av MEG, det självklara valet när Centrum för Biomagnetism vid Friedrich-Schiller-Universitetet tog beslut om att uppgradera sin utrustning.

”Icke-invasiv kartläggning av hjärnan i realtid anses vara en av de mest spännande utvecklingarna inom dagens neurovetenskap. Antalet tillämpningar av MEG-teknologi ökar ständigt, liksom antalet installationer,” säger Elektas VD Tomas Puusepp. ”Vi noterar med tillfredsställelse att intresset för Elekta Neuromag ökar i världen, vilket har resulterat i nya order och en starkare pipeline. Elekta är idag den enda leverantören av MEG-system som har den finansiella stabilitet som behövs för en fokuserad och långsiktig satsning på MEG-teknologi.”

Elekta Neuromag®

Elekta Neuromag med 306 sensorer har en högre densitet än något konkurrerande system, täcker en större del av hjärnan och kan därför dokumentera hjärnaktivitet bättre än något annat MEG-system på marknaden. Systemet avger även en lägre nivå av ”brus” än konkurrerande system, vilket innebär att mer användbar information kan insamlas per mättillfälle.

Systemets unika sensordesign i kombination med avancerad mjukvara, gör det möjligt att inhämta data med oöverträffad upplösning, även från djupt liggande delar av hjärnan. Elekta Neuromag har också marknadens bästa skydd för magnetisk störning, såväl från patienten som från externa källor, samt det längsta intervallet för påfyllning av flytande helium. Sammantaget gör detta Elekta Neuromag till marknadens teknologiskt mest sofistikerade system för MEG och EEG.


******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.