Elekta AB

ELEKTA UTVALT ATT LEVERERA SOFISTIKERAD UTRUSTNING FÖR KARTLÄGGNING AV HJÄRNAKTIVITET TILL THE MIND RESEARCH NETWORK

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:11 CEST

Pressmeddelande
Stockholm den 17 april 2009

The Mind Research Network (MRN) i Albuquerque, New Mexico, USA får tillgång till världsledande teknologi genom sitt köp av Elekta Neuromag®, ett system för icke-invasiv mätning av hjärnaktivitet med hjälp av magnetencefalografi (MEG).
MRN har använt MEG-teknologi i ungefär fem år för att studera hjärnfunktioner och sjukdomar i hjärnan. Genom en uppgradering till Elekta Neuromag under 2009 kommer forskarna att kunna registrera hjärnaktivitet bättre och med större precision än någonsin tidigare.

"När vi bestämt oss för att byta ut vårt nuvarande MEG-system föll valet på Elekta, eftersom deras mjukvara för insamling, analys och arkivering av data motsvarade våra behov," säger Michael Weisend, Ph.D. och chef för MEG/EEG Core vid MRN samt expert på att identifiera och definiera epileptiska centra.

"Vårt uppdrag är att genomföra studier på olika områden inom neurovetenskaperna och då kommer Elekta Neuromag väl till pass," säger Michael Weisend. "För närvarande undersöker vi de grundläggande mekanismerna för inlärning och minne hos friska individer, liksom hos de med sjukdomar i hjärnan såsom traumaskador, epilepsi, drogberoende och schizofreni. Vi samarbetar även med doktor Bruce Fisch, chef för behandlingen av epilepsi vid University of New Mexico, i att utveckla ett program för MEG i klinisk tillämpning. Detta program kommer att underlätta neurokirurgiska ingrepp hos patienter med epilepsi och hjärntumörer."

"Med vår långa erfarenhet av MEG-teknologi blev Elekta det naturliga valet för MRN," säger Stephen Otto, chef för Elektas MEG-verksamhet. "Det är glädjande att se ett ökat intresse för Elekta Neuromag i hela världen, men särskilt i USA. Vi kommer att fortsätta att utveckla nya funktioner och tekniska förbättringar, så att organisationer som MRN kan fortsätta att ligga i framkant av MEG-tillämpningen."

MEG anses vara den mest effektiva metoden för att mäta hjärnaktivitet med millisekundsupplösning. Jämfört med EEG har MEG unika och korrekta lokaliseringsmöjligheter. Andra metoder, som datatomografi (CT) och magnetröntgen (MRI), ger endast anatomisk eller metabolisk information, medan MEG innebär en direkt mätning av elektrisk nervcellsaktivitet. När MEG kompletteras med MRI förbättras möjligheterna att förstå hjärnaktivitet och förbättra behandlingen av funktionella sjukdomar, framförallt epilepsi.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 8 587 257 22, +46 70 595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com

För frågor om tillämpning, forskning eller försäljning:

Michael Enwall, Director MEG Marketing Europe & AFLAME
Tel: +46 8 587 25 448, e-mail: michael.enwall@elekta.com

Gordon Haid, Director of Sales, North America, Functional Mapping Business Unit
Tel: +1-604-395-5339, e-mail: gordon.haid@elekta.com

Om The Mind Research Network

The Mind Research Network (MRN) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation med ambition att upptäcka och utveckla kliniska lösningar för att förebygga, diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar och sjukdomar i hjärnan.

MRN har sitt huvudkontor i Albuquerque, New Mexico, USA och består av forskare inom olika fält, som fokuserar på bildstyrd teknologi och dess ökande betydelse för neurovetenskaplig forskning. MRN har, med hjälp av sitt omfattande nätverk av forskare, akademiker, studenter och tekniker, en unik infrastruktur för att sammanföra de bästa personerna inom neurovetenskap med den mest utvecklade forskningsutrusning som finns tillgänglig idag. För ytterligare information se www.mrn.org

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.