Elekta AB

ELEKTA UTVALT ATT LEVERERA SOFISTIKERAD UTRUSTNING FÖR TREDIMENSIONELL KARTLÄGGNING AV HJÄRNAN TILL LEDANDE BRITTISKT FORSKNINGSCENTRUM

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:05 CEST

Elekta har vunnit en upphandling om att leverera Elekta Neuromag®, den världsledande utrustningen för icke-invasiv registrering av nervcellsaktivitet med hjälp av magnetencefalografi (MEG). Köpare är MRC Cognition and Brain Sciences Unit (MRC CBU) i Cambridge, Storbritannien, ett välrenommerat centrum för forskning inom kognitiv neurovetenskap.

MRC CBU får nu möjligheten att icke-invasivt och i realtid registrera nervcellsaktivitet genom att med hjälp av MEG-teknologi mäta intensiteten i de ytterst svaga magnetfält som genereras av elektrisk aktivitet i hjärnan. Detta diagnostiska verktyg förbättrar bland annat möjligheten att förstå och behandla funktionella sjukdomar.

Av många skäl anses MEG som den mest effektiva metoden att i realtid följa hjärnans aktivitet. Jämfört med EEG, har MEG-mätningar en unik känslighet. MEG möjliggör också funktionell kartläggning och mätning i realtid, till skillnad från datortomografi och magnetkameror som enbart kan ge strukturell, anatomisk och metabolisk information.

“De nya forskningsmöjligheter som öppnas i och med vårt förvärv av Elekta Neuromag och den nytta detta kommer att ge oss, var viktiga beståndsdelar i vårt beslut att välja Elekta som leverantör”, säger Professor William Marslen-Wilson, chef för MRC CBU.

Han fortsätter: “MRC CBU har nyligen installerat en av Storbritanniens mest avancerade utrustningar för mätningar av blodgenomströmning i hjärnan i form av vår nyligen installerade magnetkameraenhet. Genom att addera en magnetencefalograf från Elekta, där vi också kan mäta och kartlägga hjärnaktivitet under en viss tidsrymd, blir CBU en ledande kraft i arbetet att förstå hjärnans aktivitet vid normal funktion och vid olika sjukdomstillstånd. Vi ser mycket fram emot att installera Elekta Neuromag under den kommande hösten.”

“Icke-invasiv kartläggning och övervakning av hjärnan i realtid anses vara ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom dagens neurovetenskap och forskare i hela världen arbetar med att utveckla kliniska protokoll för MEG. Antalet tillämpningar ökar stadigt och detta avtal mellan Elekta och CBU är ett viktigt steg i den processen”, säger David Miles, Elektas försäljningschef för Storbritannien och Irland.

Cognition and Brain Sciences Unit

Cognition and Brain Sciences Unit (CBU) är en av de största institutionerna i världen inom kognitiv och neurovetenskaplig forskning med närmare 100 aktiva vetenskapsmän, studenter och forskningspersonal. CBUs strategi har under de senaste 5 åren prioriterat uppbyggnaden av ett starkt program inom diagnostisk neuroradiologi, i nära samarbete med andra institutioner i Cambridge. Institutionen har nu ett eget centrum för bildtagning och kartläggning av hjärnan och över hälften av medarbetarna är involverade i projekt inom diagnostisk radiologi som involverar olika bildtekniker för att kartlägga hjärnan.

Kring såväl känslor och minnen, som språk och inlärning, används funktionell kartläggning av hjärnan inom många områden i den kognitiva neurovetenskapen. I många fall bygger denna forskning på stöd från frivilliga friska individer, men forskning bedrivs också kring många sjukdomstillstånd, så som depression, ångest, Parkinsons sjukdom och Alzheimer.

Elekta Neuromag®

Elekta Neuromag med 306 sensorer har en högre densitet än något konkurrerande system, täcker en större del av hjärnan och kan därför dokumentera hjärnaktivitet bättre än något annat MEG-system på marknaden. Systemet avger även den lägsta nivån av ”brus” än konkurrerande system, vilket innebär att mer användbar information kan insamlas per mättillfälle.

Systemets unika sensordesign i kombination med avancerad mjukvara, gör det möjligt att inhämta data med oöverträffad upplösning, även från djupt liggande delar av hjärnan. Elekta Neuromag har också marknadens bästa skydd för magnetisk störning, såväl från patienten som från externa källor, samt det längsta intervallet för påfyllning av flytande helium. Sammantaget gör detta Elekta Neuromag till marknadens teknologiskt mest sofistikerade system för MEG och EEG.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com