C-Rad AB

Elekta väljer C-RAD SentineTM för övervakning av intrafraktionell rörelse

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 15:03 CEST

(Aktietorget: CRAD B)

Elekta och C-RAD har nått en överenskommelse som innebär att Elekta valt SentinelTM laserskannande positioneringssystem för övervakning av patientkonturen. Elektas kunder kommer att erbjudas denna överlägsna teknik för patientpositionering och rörelseövervakning under strålbehandlingen utan användning av markörer.

Som svar på en ökande efterfrågan från kunderna på en "kontaktlös" lösning för patientpositionering och övervakning har Elekta valt att samarbeta med C-RAD eftersom de båda företagen delar samma filosofi när det gäller individanpassad medicin, effektivitet och minimal invasivitet.

C-RAD SentinelTM är ett avancerat laserkamerabaserat system som kan användas för flera tillämpningar inom området strålterapi. I motsats till andra metoder slipper man genom avancerad laserskanningsteknik använda implanterade eller ytligt placerade referensmarkörer. Metoden ger klinikerna ett effektivt arbetsflöde och ökad bekvämlighet för patienterna.

"Samarbetet med C-RAD innebär att Elekta kan fortsätta att leverera de mest heltäckande Motion Management-lösningarna och ge kunderna frihet att välja den bästa behandlingsmetoden för varje enskild patient. Det kompletterar vår befintliga produktportfölj och stämmer väl överens med vår filosofi om öppna system", säger Jill Stief, chef för Product Management inom Onkologisystem på Elekta.

"Samarbetet med Elekta är av strategisk betydelse och ger oss helt nya möjligheter att nå ut till strålterapicentra världen över", säger Erik Hedlund, vd på C-RAD AB.

"Sentinel-systemet är en idealisk lösning för övervakning av intrafraktionell rörelse, i synnerhet i kombination med HexaPODTM evo RT-systemet. Identifierade patientrörelser under behandlingen kan snabbt ompositioneras. Felkorrigeringsvärden från Sentinel-skanningen kan därefter användas av iGUIDE® för att korrekt ompositionera patienten, vilket säkerställer en effektiv kontinuerlig behandling", säger A.B. Claudio Karpf, som är produktchef för robotsystem/MMS på Elekta.

Enligt avtalet ska SentinelTM-systemet nu göras tillgängligt genom Elektas försäljnings- och distributionsnätverk till Elektas kunder världen över.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB, tel. +46 8 587 25 437 , e-post stina.thorman@elekta.com

Michelle Lee, Director Marketing Services, Elekta, tel. +1-770-670-2447, e-post michelle.lee@elekta.com

Erik Hedlund, VD C-RAD AB, tel. +46 18 666931, e-post erik.hedlund@c-rad.se

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.


Om C-RAD

C-RAD utvecklar nya och innovativa lösningar för användning i avancerad strålterapi. C-RAD erbjuder produkter och lösningar för patientpositionering, tumörlokalisering och system för strålterapi. Kunder är strålterapikliniker över hela världen.

All produktutveckling genomförs i de tre helägda dotterbolagen: C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB har sin verksamhet i Östersund. Övriga bolag är lokaliserade i Uppsala.

Aktiviteterna i C-RAD-gruppen har sitt ursprung i forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Försäljningen av företagets första produkt, C-RAD SentinelTM, inleddes under hösten 2006. C-RAD AB är noterat på Aktietorget sedan den 23 juli 2007. Mer information om C-RAD finns på www.c-rad.se.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 21 juli 2009