Elekta AB

ELEKTA VERKSTÄLLER AKTIESPLIT 3:1

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:11 CEST

I enlighet med bolagsstämmans beslut, kommer Elektas aktie att från och med måndagen den 17/10 2005 att handlas efter split om 3:1.

Mot bakgrund av Elektaaktiens starka kursutveckling beslutade Elektas ordinarie bolagsstämman den 21 september 2005 att genomföra en aktiesplit 3:1, varigenom en gammal A- respektive B-aktie ersätts av tre nya aktier av samma slag.

Avstämningsdag för spliten bestämdes till onsdagen den 19 oktober 2005, vilket innebär att sista dag för handel med aktier före split är idag, fredagen den 14 oktober 2005.

I samband med aktiespliten har Stockholmsbörsen beslutat om en justering av handelsposten. Efter justeringen uppgår en handelspost i Elekta B till 200 aktier.

Antal utestående A och B aktier efter split kommer att uppgå till 94 134 054 st.


******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.