Elekta AB

Elekta vinner överklagande i amerikans patenttvist

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 09:28 CEST

På måndagen, den 22 september 2003, meddelade United States Court of Appeals for the Federal Circuit att denna domstol ogiltigförklarar den tidigare dom i en lägre instans där Elekta den 10 september 2002 ådömdes att betala ett skadestånd på 24 miljoner US dollar.

Domstolens beslut frikänner Elekta från allt ansvar, vilket får som effekt att grunden för skadeståndsanspråk faller.

Tidigare hade den första instansen funnit att vissa mjukvaruprodukter från Elekta utgjorde intrång i två amerikanska patent tillhöriga Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation (Midco).

Den federala appelationsdomstolen fann att den lägre instansen felaktigt beslutat att Elektas produkter gjorde intrång på Midcos patent och återförvisar målet till lägre instans med instruktionen att meddela dom till Elektas fördel avseende samtliga aktuella produkter.

Appelationsdomstolen fann också att den lägre instansen fattat ett felaktigt beslut när den avfärdat Elektas argumentation kring de aktuella patentens ogiltighet. Appelationsdomstolen fann att Elekta hade framlagt tillräckliga bevis för att patenten i fråga var ogiltiga. I denna del återförvisades målet till lägre instans där Elekta, om man så väljer, kan ha en möjlighet att begära ogiltigförklaring av Midcos patent.

Midco kan inom tio dagar ansöka om att appelationsdomstolen åter tar upp målet och omprövar sitt beslut. Midco kan också ansöka om prövningstillstånd vid USAs högsta domstol. Beviljande av endera typen av ansökan är ovanligt.

Det fullständiga domslutet finns tillgängligt på www.fedcir.gov/dailylog.html, docket no. 03-1032.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 08-587 254 00, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com