Elekta AB

ELEKTA VINNER PRIS FÖR BÄSTA TILLVERKNING I STORBRITANNIEN

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 10:05 CET

Medicinteknikföretaget Elekta har tilldelats det prestigefyllda priset World Class Manufacturing i Storbritannien av tidningen The Manufacturer. Elekta får utmärkelsen som ett erkännande av den höga kvaliteten på produktionen vid företagets anläggning i Crawley, Storbritannien.

År 2007 införde Elekta så kallade Lean-processer för tillverkning och produkt- utveckling, med inriktning på att öka effektiviteten, minska spilltid och införa en kultur präglad av ständiga förbättringar. Sedan dess har produktiviteten förbättrats och ledtiderna minskat betydligt samtidigt som effektivitetsvinster har uppnåtts i form av förbättrad kvalitet.

Trots att Elekta är verksamt inom en starkt reglerad bransch, var målet att utveckla en miljö där de anställda kände sig ha rätt att föra fram nya idéer och prova nya arbetssätt för att förbättra tillverkningsprocessen.

"Det var verkligen framgångsrikt att engagera alla medarbetare i företagets nyckeltal, key performance indicators (KPI)", säger Will Stirling, redaktör för tidningen The Manufacturer. "Diagrammen som finns runt om i anläggningen som visar produktivitet och produktivitetsbortfall, visade stora effektivitetsvinster, och detta var något som medarbetarna ville förbättra ytterligare. Jag träffade 15 personer vid ett enda besök, från fabriksgolvet till ledningsnivå. Det var tydligt att de alla förstod KPI och företagets mål så det fanns ett gemensamt syfte. En god orderstock är ytterligare bevis för att verksamheten i Crawley har lyckats göra många saker rätt. Elekta Storbritannien förtjänar till fullo denna utmärkelse."

Professor Peter Hines, ordförande och professor i Supply Chain Management på Lean Enterprise Research Centre, Cardiff University (Wales, Storbritannien), håller med. "Elekta har verkligen genomfört en del bra förändringar. Den främsta styrkan tror jag ligger i kulturen som präglas av förändringsvilja, entusiasm och förbättringstänkande, och Elekta tar det vidare i företaget och låter det inte stanna på verkstadsgolvet."

Med fler än 400 personer närvarande presenterades utmärkelsen av motorsport-legenden Sir Jackie Stewart på Tower Hotel i London. Priset sponsras av Royal Bank of Scotland och Process Excellence Academy.

"Vi på Elekta i Storbritannien är mycket hedrade och glada över att få denna utmärkelse för produktion i världsklass 2009", säger Brian Edwards, Senior Manufacturing Manager, för Elekta Storbritannien. "Det är ett viktigt budskap till vår personal runt om i företaget. Det är en drivkraft för oss att fortsätta vår utveckling av verksamheten för ännu bättre produktivitet och framför allt bättre kvalitet."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 70 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com

Michelle Lee, Director, Marketing Services, Elekta Inc.
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.lee@elekta.com

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.