Elekta AB

ELEKTAS ÅRSREDOVISNING 2007/08

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 15:32 CEST

Elektas årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08 har publicerats på företagets hemsida www.elekta.com under rubrikerna Investor Center och Bolagsstämma tillsammans med övrig dokumentation inför årsstämman.

Den tryckta årsredovisningen är under distribution till aktieägarna tillsammans med en inbjudan till årsstämman, som äger rum den 18 september 2008 kl. 15.00 på Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

För att beställa tryckta exemplar av Elektas årsredovisning för 2007/08 på svenska eller engelska, vänligen sänd e-post till ir@elekta.com.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 257 22, 070-595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som förser onkologer, radioterapeuter, neurokirurger och många andra specialister med avancerade verktyg för att bekämpa svåra sjukdomar.

Elekta utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 5 000 sjukhus världen över och innefattar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, Elekta AxesseTM och Elekta Synergy® för stereotaktisk och bildstyrd strålterapi och strålkirurgi samt MOSAIQTM, en serie mjukvarulösningar för bland annat elektroniska journaler och informationshantering i cancervården.

Elektakoncernen, med huvudkontor i Stockholm, har över 2 500 medarbetare globalt. Företaget är noterat på den Nodiska Börsen med symbolen EKTAb. Mer information finns på www.elekta.com.