Elekta AB

ELEKTAS AVANCERADE LÖSNINGAR FÖR STRÅLBEHANDLING AV CANCER BLIR NU TILLGÄNGLIGA FÖR PATIENTER I POLEN

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 10:53 CET

Elektas avancerade lösningar för strålterapi av cancer har nyligen installerats på Warsaw Cancer Center i Polen. I och med lanseringen av högupplöst tredimensionell röntgen integrerad med behandlingsutrustningen, blir sjukhuset det första i Polen som kan erbjuda sina patienter avancerad bildstyrd strålterapi (IGRT).

Elekta Synergy® gör det möjligt för Warsaw Cancer Center att leverera behandling med hög precision och noggrannhet genom att använda dynamisk intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) samt bildstyrd stråterapi (IGRT). Kliniken har redan hunnit skapa behandlingsrutiner, vilka de har för avsikt att publicera vid den årliga cancerkonferensen ESTRO i Leipzig senare i år.

Den relativt korta verifikationsperioden har var mycket inspirerande för klinikpersonalen, för vilka teknologin till stor del är helt ny, speciellt resultaten från behandling av huvud/nacke-tumörer hos barn.

“Vi är mycket nöjda med det nya systemet. Implementeringen har gått väldigt bra och vi kan nu erbjuda våra cancerpatienter helt nya behandlingstekniker. Från ett internt perspektiv så har patientpositioneringen och verifieringen av behandlingen förbättrats dramatiskt”, säger Dr Anna Skowronska-Gardas, Ph.D, ansvarig chef på cancerkliniken.

”Våra läkare och radioterapeuter tog snabbt, lätt och med stor entusiasm till sig den nya IGRT-funktionaliteten. Att börja behandla med IGRT är ett viktigt steg i vår utveckling, ett steg som är otroligt tacksamt att ta. Elekta Synergy ger oss ett självförtroende och en tillförlitlighet i den behandling vi levererar”, avslutar Dr Anna Skowronska-Gardas.

”Vi är mycket stolta över vad vi uppnått med Elekta Synergy”, säger Jill Stief, Elektas produktchef för IGRT. ”Systemet är inte bara det enda kommersiellt tillgängliga för bildstyrd strålterapi som kombinerar högupplöst, tredimensionell röntgen med en komplett och integrerad uppsättning av verktyg för bildinhämtning, bildjämförelser och repositionering. Det är dessutom det enda system som har utvecklats från grunden för IGRT.”

“Till exempel, levereras Elekta Synergy med en uppsättning förprogrammerade kliniska modeller som stödjer och möjliggör en snabb start för nya användare. För huvud- och nackbehandling tar det inte mer än någon minut att automatiskt skapa en tredimensionell bild (med en stråldos på bara 0,9 mGy CTDIw), idealiskt för strålning av tumörer hos barn, vilket Warsaw Cancer Center vill utföra. Den praktiskt taget momentana rekonstruktionen av större mänger röntgendata till tredimensionella bilder stödjer snabba beslut, vilket är speciellt viktigt vid behandling av barn.”


”Förbättringar som dessa var avgörande när vi utvecklade Elekta Synergy som ett helt integrerat system för IGRT istället för som ett enkelt ’tillbehör’. En ytterligare fördel för användaren är självfallet också vetskapen om att Elekta Synergy redan från början levereras med funktionalitet för såväl tvådimensionella bilder (PlanarView™), fluoroskopi (MotionView™) samt tredimensionell datortomografi (VolumeView™) tillsammans med mjukvaruverktyg för effektiv användning av dessa tre tekniker”, avslutar Jill Stief.


Elekta leder utvecklingen av avancerad utrustning för strålbehandling av cancer och Elekta Synergy var det första linjäracceleratorsystemet med integrerad utrustning för högupplöst tredimensionell röntgen. Elektas avancerade teknologi gör det möjligt att vid själva behandlingstillfället visualisera målet för bestrålningen, liksom omgivande vävnad, i tre dimensioner. Detta medför förbättrad precision och noggrannhet, samtidigt som risken för att bestråla omgivande frisk vävnad minskar.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 800 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.