Elekta AB

ELEKTAS LÖSNINGAR FÖR BILDSTYRD STRÅLTERAPI FÅR MYNDIGHETSGODKÄNNANDE I KANADA

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 15:39 CEST

Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten (Health Canada) har lämnat godkännande för Elekta Synergy® inklusive dess utrustning för högupplöst tredimensionell röntgen. Kanadensiska kliniker får därmed tillgång till ett nytt effektivt verktyg för bildstyrd strålterapi (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) med en integrerad uppsättning av verktyg för bildinhämtning, bildjämförelser och justering av patientens läge.

IGRT är nästa utvecklingssteg inom strålbehandling av cancer med ökad noggrannhet och precision. Metoden ger radioterapeuten möjlighet att visualisera patientens inre organ vid behandlingstillfället och baserat på dessa bilder justera patientens position. Detta innebär att tumören kan bestrålas med bättre precision och att bestrålningen av frisk vävnad minimeras. Elekta var först i världen med att utveckla och lansera IGRT och behåller sin ledande position är inom avancerad strålterapi.

Med mer än 4 000 kliniska patientbilder från dagens 20 installationer, och med ytterligare fler än 50 planerade installationer, har Elektas system bevisat sin kliniska effektivitet och skapat stora förväntningar kring möjligheterna att vidareutveckla strålbehandling av cancer.


******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.