Elekta AB

Elektas motpart i amerikansk patenttvist nekas omprövning

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 08:56 CET

På torsdagen den 30 oktober 2003 meddelade United States Court of
Appeals for the Federal Circuit att man beslutat att avslå den ansökan
om omprövning av sitt domslut från den 22 september 2003, vilken
inlämnats av Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation
(Midco), Elektas motpart i den amerikanska patenttvisten.

Detta innebär att domslutet, där appelationsdomstolen bland annat fann
att ingen av Elektas produkter gjorde intrång i Midcos patent och där
Elekta frikänns från allt ansvar, kvarstår.

Midco kan ansöka om prövningstillstånd (certiorari) vid USAs högsta
domstol. Att sådan ansökan beviljas är mycket ovanligt.

Det fullständiga domslutet från 22 september finns tillgängligt på
www.fedcir.gov/dailylog.html, docket no. 03-1032.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 08-587 254 00, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa
kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt
minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan.
Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva
samt skonsamma för patienten.

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com