Elekta AB

Elektas nya teknologi förbättrar möjligheterna vid cancerbehandling

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 11:40 CEST

Elekta introducerar Elekta Synergy™ , ett forskningsprojekt för utveckling av bildstyrd strålbehandling av cancer. Elekta Synergy™ expanderar möjligheten att använda strålbehandling av cancer genom precis lokalisering av tumören med hjälp av ett nytt tredimensionellt bildbehandlingssystem. Denna utveckling kommer att leda fram till morgondagens ledande system för cancerbehandling.

Elekta har sedan länge varit först med att ta fram ett stort antal nya teknologier och marknadsledande produkter. Som det anstår ett företag grundat av en kliniker utvecklar man inte enbart överlägsen medicinsk teknik utan ser också till att teknologin anpassas till den kliniska verkligheten och därmed medför en verklig förbättring av patientens livskvalitet.

Utvecklingen inom strålbehandling av cancer går mot större precision och därmed möjlighet till intensivare stråldos mot tumören utan att skada omgivande frisk vävnad. Elekta arbetar för närvarande med denna problematik i ett utvecklingsprojekt. Detta helt nya bildbaserade strålbehandlingssystem för cancer bygger på optimerad strålning med IMRT, intensitetsmodulerad radioterapi, integrerat med teknologi för tredimensionella röntgenbilder.

"Elekta är ledande i integrationen av bildstyrd strålbehandling av cancer", säger Laurent Leksell, Elektas verkställande direktör.

"Vårt samarbete med ledande kliniska institutioner gör det möjligt för Elekta att snabbt föra ut denna nyutveckling till användarna inom cancervården som ett kliniskt och praktiskt integrerat system, som tar hänsyn till och löser klinikernas arbetsrutiner", tillägger Laurent Leksell.

Tredimensionell röntgen, XVI (X-ray Volume Imaging) är en unik teknologi utvecklad av William Beaumont Hospital i Michigan, USA, i samarbete med Elekta. Elekta Synergy™ -projektet arbetar med att få ut XVI på marknaden så snart som möjligt.

Elekta har för närvarande fyra Elekta Synergy™ forskningssystem installerade och i drift. Elekta Synergy™ kommer att vara ett strålbehandlingssystem med fullt integrerad tredimensionell röntgen. Genom att ta röntgenbilder av patienten vid själva behandlingstidpunkten i aktuell behandlingsposition kan den som utför behandlingen noggrannt fastställa cancerns och omgivande kritiska organs lägen. Detta gör det möjligt att införa nya kliniska metoder som mer aggressivt angriper cancern och därmed öppnar nya möjligheter för radioterapi.

Elekta förväntar sig att Elekta Synergy™ bildstyrda system kommer att utgöra en viktig del av sjukhusens utrustning för strålbehandling av cancer.

Elekta är ledande inom tredimensionell röntgen och är den första och enda leverantören med system i drift integrerade med linjäracceleratorer, som levererar kompletta tredimensionella bilddata med en upplösning bättre än en millimeter. Rekonstruktionen av bilder tagna i olika riktningar kombinerad med utmärkt visualisering av vävnad med låg kontrast kan revolutionera lokaliseringen av kritiska organ under strålbehandlingen.

Elekta och William Beaumont Hospital har lagt ner många års arbete på att utvärdera olika teknologier och potentiella kliniska protokoll. Detta har lett till bildandet av en internationell forskningsgrupp bestående av fyra världsledande sjukhus som kommer att föra över teknologin till den kliniska fas där man definierar kraven på arbetsflödet i samband med bildbehandling i realtid vid strålbehandling av cancer. Följande sjukhus ingår i för forskningsgruppen för Elekta Synergy™ :

Princess Margaret Hospital, Toronto, Kanada
William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA
Christie Hospital, Manchester, England
The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Nederländerna
Elekta Synergy™ är planerad att vara tillgänglig för en bredare marknad inom mindre än 18 månader. Redan nu finns emellertid en uppgraderbar plattform, som bygger på det system som leveras för närvarande, det tillförlitliga Elekta Precise Treatment System™ . Strukturen på detta system modifieras för att man, så snart som de senaste utvecklingarna inom bildbaserad radioterapi är tillgängliga, ska kunna uppgradera systemet till Elekta Synergy™ .

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), tel. 0708-78 37 35

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com