Elekta AB

ELEKTAS OCH IMPACS ANVÄNDARE VISAR KLINISKA RESULTAT PÅ ASTRO – NY MJUKVARA PRESENTERAD FÖR INTEGRERAT ARBETSFLÖDE VID BILDSTYRD STRÅLTERAPI

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 15:04 CEST

Vid det 47: e årliga mötet för American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) som pågår denna vecka i Denver, USA, demonstrerar Elekta tydligt sin ledande ställning inom bildstyrd strålterapi (Image Guided Radiation Therapy, IGRT).

Då Elekta är den enda leverantör som kan leverera högupplöst, tredimensionell volymröntgen integrerad med en linjäraccelerator, fokuserades mycket av intresset vid ASTRO kring de kliniska framsteg som gjorts tack vare Elektas teknologi för bildstyrd strålterapi och kring den förbättrade precision som Elekta Synergy® innebär.

Redan under förra decenniet inledde Elekta sitt forskningsarbete kring bildstyrd strålterapi, vilket har resulterat i att IGRT-teknologin kunnat tillämpas kliniskt sedan flera år tillbaka. Ett resultat av detta är att en stor majoritet av de vetenskapliga artiklar och presentation som publiceras om bildstyrda och stereotaktiska tillämpningar har författats av Elektas kunder. Under ASTRO-mötet hölls sammanlagt 31 presentationer av Elektas användare och ytterligare ett antal presenterades vid IMPACs och Elektas användarmöte med över 1 100 deltagare som hölls den 15 oktober i Pepsi Center, hemmaarena för Colorado Avalanche.

Elektas teknologi i klinisk användning

Doktor Inga Grills från William Beaumont Hospital i Royal Oak, Michigan, berättade om nya framsteg inom behandling av bröstcancer med hjälp av 4D Adaptive™ IGRT från Elekta. Nya metoder och innovativ teknologi kommer idag i allt större omfattning till användning inom behandling av bröstcancer och Beaumont Hospital är bland de ledande i USA inom detta område. Dr Grills presentation visade hur man kan undvika bestrålning av hjärtat och hon gav också en överblick över de senaste kliniska erfarenheterna och resultaten i bildstyrd strålbehandling av bröstcancer.

Doktor Robert Timmerman från University of Texas Southwestern, Dallas, Texas, bidrog med insikter kring användningen av bildstyrd strålterapi vid behandling av lungcancer. Ett av de mest spännande framstegen inom strålterapi är just möjligheten att behandla lungcancerpatienter med tidigare oöverträffad precision, vilket öppnar möjligheterna för mer aggressiv strålbehandling. Dr Timmermans presentation innehöll också en rapport om utvecklingen inom pågående forskningsprojekt samt en sammanfattning av de kliniska erfarenheterna av att använda stereotaktiska metoder vid behandling av lungtumörer.

Curtis Miyamoto, Professor och klinikchef vid Temple University Comprehensive Center, Philadelphia, Pennsylvania, redogjorde för den pågående kliniska forskningen kring olika metoder för behandling av metastaser. Han framhöll i sin föreläsning det värde som ligger i att använda dedikerad teknologi för tumörbehandling i olika delar av kroppen, dvs. stereotaktisk strålterapi för extrakraniella behandlingar och gammaknivskirurgi för tumörer i hjärnan. Professor Miyamoto diskuterade hur man på bästa sätt använder strålterapi och strålkirurgi vid behandling av metastaser i ryggraden och i hjärnan, några av de största utmaningarna inom cancerbehandling.

Elekta och IMPAC presenterar SYNERGISTIQ™

Vid användarmötet visade Joseph K. Jachinowski, en av grundarna av IMPAC och sedan september i år Executive Vice President Product Creation för hela Elektakoncernen, för första gången SYNERGISTIQ™, ett nytt integrerat användargränssnitt för bildstyrd strålterapi.

Idag måste radioterapeuten ofta stå ut med en komplicerad arbetsmiljö, med flera datorer, skärmar, tangentbord och datamöss. SYNERGISTIQ™ innebär ett efterlängtat brott mot den hos andra leverantörer dominerande traditionen att ”koppla in en dator till” vid introduktion av ny teknologi. SYNERGISTIQ™ integrerar Elekta Synergy® och MOSAIQ®, IMPACs elektroniska journalsystem (EMR) med integrerad bildhantering. SYNERGISTIQ™ minskar dramatiskt komplexiteten i den dagliga arbetsmiljön, genom att integrera alla delar av behandlingsprocessen i en arbetsstation med en skärm, ett tangentbord och en mus.

Genom att erbjuda en enklare och mer sammanhållen arbetsmiljö, kan SYNERGISTIQ™ öka klinikens effektivitet och ge ett smidigare patientflöde.

SYNERGISTIQ™ är resultatet av en snabb och effektiv produktutvecklingsinsats av Elektas och IMPACs utvecklingsavdelningar. ”Jag är mycket nöjd med hur samarbetet mellan Elekta och IMPAC har utvecklats sedan förvärvet i april i år”, säger Tomas Puusepp, VD för Elekta. ”Vi kan nu se att styrkeförhållandena på framförallt den amerikanska marknaden för strålterapi håller på att ändras. Vi har som ett resultat av samgåendet redan fått ett försvarligt antal order som innefattar både behandlingsutrustning från Elekta och informationssystem från IMPAC. Nu börjar vi också se vad förvärvet betyder vad gäller produktutvecklingen, med SYNERGISTIQ™ som ett första resultat av att vi sammanfört två starka forsknings- och utvecklingsteam.

******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.