Elekta AB

ELEKTAS SERVICEVERKSAMHET FÅR HÖGA BETYG I STUDIE BLAND AMERIKANSKA RADIOTERAPIKLINIKER

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:05 CET

I ServiceTrak™ 2005, en undersökning bland amerikanska radioterapeuter, fysiker och administratörer, sammanställd av IMV, Ltd. (Greenbelt, MD) får Elekta höga betyg för sin servicekvalitet. 86 procent av de intervjuade sammanfattar sitt helhetsintryck av Elekta så som ”mycket bra” eller ”utomordentligt”.

Elekta kom på första plats i 18 av de 33 undersökta kategorierna och fick ett betyg över medel i 21 av dessa. I 12 kategorier var Elektas betyg över 5,0 (”mycket bra”) och förbättringar jämfört med föregående års mätning kunde noteras i 27 kategorier. Den största förbättringen gällde kundernas helhetsintryck, vilket ökade med 0,56 på den 6-gradiga skalan. I linje med detta förstärktes också betydligt den uppgivna kundlojaliteten (med 0,54).

17 procent av de Elekta-kunder som deltog i undersökningen hade fördelen av att kunna koppla upp sig mot Elekta över modem- eller bredband. Bland annat tack vare detta kunde Elektas telefonsupport såväl diagnostisera som avhjälpa de rapporterade felen i mer än hälften av fallen, en förmåga som är unik på marknaden. För Elekta tog det i genomsnitt 5,6 timmar att genomföra en komplett reparationscykel i mycket brådskande fall, vilket är 1,8 timmar bättre än genomsnittet.

Elekta rankas i topp vad gäller serviceingenjörer. Årets undersökning visade på klara förbättringar vad gäller att snabbt ringa tillbaka till kunden, effektivitet i att lösa problem över telefon, att komma i tid till kunden, kompetens och attityd. 97 procent av de tillfrågade ansåg att den attityd som de möter hos Elektas serviceingenjörer är ”mycket bra” eller ”utomordentlig”.

“IMVs studie visar att vi med all rätt kan vara stolta över vår skickliga kår av serviceingenjörer”, säger Bill Yaeger, Vice President - Global Customer Service vid Elekta. ”Som ett resultat av flera års fokuserat arbete på att bli bäst i klassen, kan vi nu visa svart på vitt att Elekta håller allra högsta kvalitet och effektivitet i vår serviceverksamhet. Vartefter den installerade basen i USA fortsätter att växa och förtätas, kommer vi också kunna fortsätta att förbättra vår service och skapa ytterligare kundvärde”, avslutar Bill Yaeger.******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 800 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.