LO

Elektrikerförbundet har LOs stöd i den pågående konflikten

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 14:10 CEST

Följande uttalande togs idag av LOs styrelse med anledning av de pågående förhandlingarna och konflikten mellan Elektriska installationsorganisationen, EIO, och Svenska Elektrikerförbundet.

"I går, söndag kväll, accepterade Svenska Elektrikerförbundet förslaget till nytt avtal inom elektriska installationsområdet. Förslaget har utarbetats av medlare förordnade av Statens Medlingsinstitut. Arbetsgivarorganisationen, EIO, förkastade förslaget till nytt avtal.

LOs styrelse har studerat och diskuterat förslaget till nytt avtal och konstaterar att det till alla delar ligger inom ramen för den inom LO fastställda samordningen.

Medlarnas förslag innehåller en ny reglering av arbetsgivarens ansvar för en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Förslaget innebär att parterna genom nya regler i kollektivavtalet får ökade möjligheter att i samverkan verka för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatserna.

LOs styrelse anser ett utökat ansvar hos parterna för de anställdas säkerhet och hälsa är en viktig uppgift. Medlarna förslag till nya regler i avtalet överensstämmer med LO långsiktiga strävan att stärka kollektivavtalets ställning för att nå enkla och rationella lösningar på problem på arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna har invänt att de av medlarna föreslagna reglerna innebär en risk att arbetsgivarna skulle kunna drabbas av "dubbla skadestånd". Den risken är helt undanröjd i förslaget från medlarna.

Det är därför LOs styrelses uppfattning att medlarnas förslag till uppgörelse kan och ska ligga till grund för ett nytt avtal inom installationsområdet. Svenska Elektrikerförbundet har därför LOs stöd i den nu pågående konflikten."För mer information kontakta LOs pressinformation


Gunilla Lundén
Presschef & chef för arbetsutskottets kansli
Landsorganisationen i Sverige
08-796 26 05
070-521 31 16