Svenska Elvägar AB

Elektriska vägar är inget självändamål. Finns det en hake tänker vi hitta den nu.

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2010 21:15 CET

Måndag 18 januari startade äntligen utredningen om ”Elektriska vägar – elektrifiering av tunga transporter”. Utredningen har tre tydliga delområden. Infrastruktur, Ekonomi samt Energi/miljö & klimat.

Nu kör vi.
Många har frågat om det verkligen inte finns någon hake. – Om elektriska vägar nu fungerar är det väldigt märkligt att ett system inte redan finns någonstans i världen.

Det är många frågor vi måste granska kritiskt och få tydligare svar på. Det vi vill utreda ordentligt är:  – Vad skulle en utbyggnad kosta?  – Går det att hitta tekniska lösningar som fungerar för lastbilar i höga hastigheter? – Hur påverkas miljön?

Kritisk, men korrekt granskning.
För att på ett professionellt och vetenskapligt korrekt sätt utföra utredningen har en styrgrupp tillsatts. Den består av Anders Nordqvist / Svenska Elvägar, Per Ranch / Grontmij och Harry Frank / Mälardalens Högskola och KVA

Till sin hjälp har styrgruppen en arbetsgrupp med kompetens från de olika delområdena. Gruppen består av: Per Ranch / Projektledning.
Pär Engström
/ Ombud, granskning.
Maria Lennartsson
/ Energi, miljö, klimat.
Carolina Ekelund
/ Hybridfordon.
Hans Norrman
/ Elförsörjning.
Sonja Martin-Löf
/ Kontaktledning.
Jan-Erik Hollander
/ Trafik, trafiksäkerhet regler och normer.
Ewa Bergwall
/ Juridik.

Under arbetets gång kommer vi ha en löpande dialog med Vägverket och Energimyndigheten.

Vi behöver hjälp.
I vår strävan att hitta relevanta invändningar mot elektrifiering av tunga transporter välkomnar vi alla intresserade att komma med relevanta kommentarer och åsikter på projektets hemsida www.elvag.se eller via mail anders.nordqvist@elvag.se. Alla frågor och svar kommer att redovisas på hemsidan.


Anders Nordqvist
VD, Svenska Elvägar AB
070-377 91 60, anders.nordqvist@elvag.se
www.elvag.se

I dagens debatt förutsätts att järnvägar är elektriska, miljövänliga och kostnadseffektiva, medan lastbilar har en stor tillgänglighet och flexibilitet men drivs med förbränningsmotorer, som bevisligen inte är bra för miljön. Elektriska vägar kombinerar järnvägens miljövänlighet och driftsekonomi med vägnätets tillgänglighet och flexibilitet.

Svenska Elvägar AB siktar på att ha en färdig provsträcka inom 5 år.