FMV

Elektromagnetisk puls - det perfekta vapnet

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 12:32 CEST

Elektromagnetisk puls – det perfekta vapnet

 Vad händer med elektroniken när den utsätts för starka elektromagnetiska pulser. FMV:s tester ger vägledning hur man skyddar fordon, flyg och ledningssystem.

Artilleripjäsen Archer rullar in under den 90-meter långa byggnaden vid FMV:s provanläggning i Linköping. Byggnaden är egentligen en gigantisk antenn. Och mellan antenn och jord kan en spänning på upp till en megavolt genereras.

- Hotet från elektromagnetisk puls, eller EMP som vi säger, finns med i kravspecifikationerna på materielen. Vid våra prov får vi svar på om grejerna påverkas, säger Per Bohlin, projektledare inom elmiljö på FMV T&E.

Effekterna av EMP är kända sedan 1960-talet. Vid provsprängningar med kärnladdningar i atmosfären i USA slogs kraftsystem ut på långa avstånd.

- Det här var en överraskande upptäckt och fortfarande finns elektromagnetiska pulser kvar i hotbilden. De har pekats ut som tänkbar orsak till en av sex allvarliga katastrofer för det civila samhället i USA, säger Per Bohlin.

Framtida vapen

Forskning pågår för att ta fram vapen som kan skicka ut en elektromagnetisk puls på andra sätt än genom kärnladdningar, så kallad Non-nuclear electromagnetic pulse (NNEMP). Enligt många, det perfekta vapnet, som kan lamslå ett område under lång tid samtidigt som inga människor eller byggnader kommer till skada.

Det är bakgrunden till att det finns internationella standarder för olika typer av pulser och hur man skyddar sig mot dem. FMV använder dessa standarder vid tester av materiel till det svenska försvaret.

- Vi vrider på objektet så att det kan plocka upp fält från olika ställen och vi hänger ut kraft-kablar och antennkablar. Vi studerar vad som händer, kan man få bort felet genom att starta om eller är det ett permanent fel. Påverkan eller inte, utslagen eller inte, det är det vi söker svaret på säger Per Bohlin.

Snabb, medel och långsam puls

Man brukar prata om olika pulser; snabb, medel och långsam. Den långsamma har högre energi och har likheter med så kallade solstormar, där materia kastats ut från solen i samband med kraftiga explosioner i solens atmosfär.

Om en sådan är tillräckligt kraftig, kan den utkastade materian ge upphov till störningar i jordens magnetfält. Det i sin tur kan ge störningar på flera olika system, men den allvarligaste påverkan är att långa kraftkablar plockar upp dessa elektromagnetiska fält och det gör att kraftsystemens transformatorer kan slås ut.

- Vid våra prov använder vi den snabba pulsen som har högre effekt under kortare tid och är ett större hot mot provobjekt som fordon, flyg och ledningssystem. Vi kan gå in och se data på enskilda apparater och se vad som hänt när den sitter i sin rätta miljö och jämföra med tidigare mätningar på enbart apparater, säger Per Bohlin.

I den nya artilleripjäsen Archer finns en hel del elektronik. Här noterade FMV:s testteam vissa utfall vid mycket höga pulser. Det har gjort att projekt Archer vid FMV beslutat att byta ut vissa kablage och kontaktdon. Man kommer även att införa olika jordflätor.

Fakta EMP-prov:

En så kallad Marxgenerator laddar upp 15 stycken kondensatorer parallellt, därefter kopplar man över dem i serie och skickar in laddningen i en krets som skickar ut den i antennen. Spänning på ovansidan och jord i marken. Vid denna spänningsskillnad mellan ovansidan och jordplanet uppkommer den höga fältstyrka som man vill uppnå. Pulsen går i ljusets hastighet genom antennen och avslutas i ett antal motstånd och där fångar man upp så mycket som möjligt av energin. En del går dock ut i luften och en del reflekteras.

Fakta elektromagnetisk puls, EMP:

Mycket kortvarig, bredbandig och kraftfull elektromagnetisk puls som bland annat uppstår vid kärnvapenexplosioner. EMP skadar elektronik genom de höga elektriska spänningar som pulsen inducerar, men är ofarlig för levande varelser. Vid det amerikanska kärnvapenprovet Starfish Prime 1962 skadades elektrisk utrustning på 1 445 km avstånd. Redan vid tidiga kärnvapentest kände man till att utrustning skulle skadas om den inte skyddades. Skydd finns, som exempelvis jordade Faradays burar.

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten och andra myndigheter, ofta i samarbete med flera andra aktörer. Vår styrka är kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens. FMV skapar försvarsförmåga.