El-Kretsen

Elektronikåtervinning i världsklass

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:00 CET

Vi svenskar är fantastiskt duktiga på att göra rätt! Åter igen har vi ett resultat som gör oss världsledande inom elektronikåtervinning.

Vi skulle kunna fylla Globen två gånger om med den elektronik El-Kretsen samlat in och återvunnit. Vi skulle också kunna köra 86 varv runt ekvatorn med de transporter med elektronik som vi har hanterat under året, från insamlingsplats till återvinnare.

 El-Kretsens insamling under 2009 av elektriska och elektroniska produkter samt bärbara batterier hamnade på hela 147 900 324 kilo vilket motsvarar ett resultat på 15,85 kilo/person.                Majoriteten av den insamlade mängden kommer från elretur, El-Kretsens framgångsrika samarbete med landets kommuner. En mindre mängd, drygt 2 miljoner kilo, är direktinlämnat elavfall.

Sveriges befolkning ökade under 2009 och utbudet av elektronikprodukter ökar fortsatt starkt. Nya produkter blir allt smartare, de innehåller fler funktioner trots att de är mindre och smidigare än någonsin förut. Det konsumeras allt mer elektronik och det är en elektronikförtätning i de svenska hemmen, vi har fler tv-apparater i våra hushåll och elektronik finns också i allt fler produkter.

Årets insamlingsresultat är något att vara stolt över, trots att året började med stor turbulens på världsmarknaden och finansiell kris vilket också påverkade insamlingen så lyckades vi nå ett fantastiskt resultat, 147 miljoner kilo insamlad och återvunnen elektronik.

Statistiken publiceras i sin helhet, på läns- och kommunnivå, på www.el-kretsen.se.

För mer information,                                                                                                         Ulrika Eliason, Informations- och Marknadschef El-Kretsen, telefon 08-545 212 95,          ulrika.eliason@el-kretsen.se

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. El-Kretsen är ISO certifierat och har idag 2000 anslutna företag. El-Kretsen erbjuder ett rikstäckande återvinningssystem för uttjänt elektronik.