ElektronikGruppen BK AB

ElektronikGruppen BK AB: Delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 09:54 CEST

· Orderingången ökade 55% till 391 (251) Mkr
· Omsättningen ökade 36% till 352 (259) Mkr
· Resultat efter finansnetto 13,3 (–1,3) Mkr
· Resultat efter skatt 8,3 (–1,4) Mkr
· Resultatet per aktie blev 1,49 (–0,26) Kr
· Kassaflöde från den löpande
verksamheten 8,5 (17,8) Mkr