ElektronikGruppen BK AB

ElektronikGruppen köper Österlinds El-Agentur AB

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 12:18 CEST

ElektronikGruppen fortsätter att utöka sin verksamhet utanför telekomområdet genom att förvärva Österlinds El-Agentur AB i Täby. Österlinds säljer elektromekaniska komponenter framförallt till tillverkare av tunga fordon och andra nyttofordon i de nordiska länderna. Verksamheten har för närvarande en årsomsättning på knappt 50 Mkr. Bolaget har under senare år haft en organisk tillväxt på ca 10 % per år. Antalet anställda är 16 personer.

Genom ElektronikGruppens förvärv av Österlinds underlättas bolagets expansion i Finland där Elektronikgruppen sedan tidigare har bolag.

Förvärvet förväntas öka ElektronikGruppens resultat med 1 Kr per aktie. Företaget skall drivas som självständigt bolag inom ElektronikGruppen.

För närmare information kontakta
Johnny Alvarsson VD ElektronikGruppen, 08-759 35 43, 070-589 17 95.

ElektronikGruppen är börsnoterat bolag med ca 600 MSEK i omsättning och med ca 300 anställda i 8 länder uppdelat på tre affärsområden. EG Products utvecklar och tillverkar både fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation. EG Electronic Components marknadsför kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Storbritannien. EG Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen.