ElektronikGruppen BK AB

ElektronikGruppens delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:34 CEST

• Orderingång 557 (375) Mkr
• Omsättning 557 (370) Mkr
• Resultat efter fin. poster 24,9 (–1,1) Mkr
• Resultat efter skatt 15,8 (–1,7) Mkr
• Resultat per aktie 2,82 (–0,30) kr
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,1 (16,5) Mkr


ElektronikGruppen är ett börsnoterat bolag med ca 520 MSEK i omsättning och med ca 300 anställda i 8 länder uppdelat på fyra affärsområden.
EG Products utvecklar och tillverkar både fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation.
EG Electronic Components marknadsför kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Storbritannien.
EG Production Technology säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen.
EG Electromechanics säljer elektromekaniska komponenter till bl a fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden.