Sundsvalls kommun

Elektronisk handbok - ett stöd i arbetslivet för personer med psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 07:00 CET

Inom socialtjänstens programområde Stöd och omsorg i Sundsvall har en projektgrupp tillsammans med sju testanvändare arbetat fram en anpassningsbar elektronisk handbok för smartphones med operativsystem Android, för personer med psykisk ohälsa.

Arbetet har genomförts i projektform under 11 månader, med ekonomiskt stöd från bl a Hjälpmedelsinstitutets satsning Hjälpmedel i fokus. Den ursprungliga idén kommer från en av deltagarna i projektgruppen.

De sju personerna i testgruppen har alla beviljat bistånd för dagverksamhet. Dagverksamhet kan innebära praktikplats, exempelvis i butik, bageri eller en ideell organisation.

Den elektroniska handboken ska vara ett stöd för personerna när de är på sina praktikplatser. Om det känns svårt att hålla alla arbetsmoment i huvudet ger handboken en trygghet. I mobilen kan de se VAD som ska göras, HUR det ska göras och NÄR det ska göras.

Handboken läggs upp individuellt tillsammans med den som ska använda den utifrån personers behov och förutsättningar och den arbetsplats och arbetsuppgift de har. Grundmomenten är instruktion, förstärkande bilder och symboler samt avbockning. När momenten i arbetsuppgiften är genomförda bockas de enkelt av i mobilen. På så sätt kan användaren gå tillbaka och kontrollera att alla moment är genomförda.

Testgruppen har praktiskt testat den elektroniska handboken på sina respektive praktikplatser och deras bedömning är att den är till stor hjälp och att den bidrar till ökad självständighet i arbetslivet.

- Projektet ”Stöd och support i arbetslivet – SSIA” har mött stort intresse, inte minst vid Hjälpmedelsinstitutets mässa ID-dagarna, berättar projektledare Maria Holknekt.

Nu hoppas projektgruppen och Maria att de får ytterligare ett år på sig att utveckla systemet, då i samverkan med fler aktörer och riktat till en bredare målgrupp.

Kontaktperson:

Maria Holknekt, områdeschef Stöd och omsorg, socialtjänsten i Sundsvall
E-post: maria.holknekt@sundsvall.se
Tel: 070-232 59 09, 060-19 12 27