Fiskeriverket

Elektronisk loggbok spårar fisken för konsumenten

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 15:05 CET

Efter nyår börjar fem fiskefartyg att använda elektronisk loggbok vid sidan av pappersloggbladen. Inom kort införs e-loggboken på de 70 största svenska fiskefartygen. Förändringen innebär att alla konsumenter i framtiden, på ett enkelt sätt, ska få reda på var fisken har fångats. Dessutom blir kontrollen effektivare.

Från årsskiftet börjar fiskefartyg använda e-loggböcker istället för de traditionella loggbladen i pappersformat. Fem fartyg testas i ett pilotprojekt och därefter kommer närmare 70 fartyg att beröras - de svenska fiskefartyg som är över 24 meter. Chefen för Fiskeriverkets kontrollavdelning, Johan Löwenadler Davidsson, menar att systemet har många fördelar.

- Fartygen kommer att sända rapporter från att de lämnar hamn till att de kommer tillbaka. Eftersom rapporteringen sker i realtid kan vi följa upp fiskekvoterna på ett säkrare sätt. Risken för felaktigheter minskar och vår administration blir effektivare, säger Johan Löwenadler Davidsson.

Med e-loggböckerna försvinner de många fel som kan förekomma när man fyller i för hand. All rapportering sker på samma sätt, vilket gör det nya systemet mer jämlikt.

Underlättar för konsumenter

Men den kanske största vinsten är att e-loggböckerna skapar grunden för en bättre spårbarhet, det vill säga ett enklare sätt att spåra fisken genom hela livsmedelskedjan. Bland annat kan e-loggböckerna visa var varje fångst geografiskt har tagits upp. Detta kan så småningom vidareförmedlas till spårbarhetsorganisationer, exempelvis de som har miljömärkningar, som i sin tur kan informera konsumenter i affären.

- E-loggböckerna skapar goda förutsättningar för en framtida spårbarhet. Eftersom informationen är elektronisk kan vi lättare göra den tillgänglig för alla som har nytta av den, säger Johan Löwenadler Davidsson.

Fem fartyg testar systemet

Under hösten utbildades de fiskare som ingår i en första testgrupp. De ska testa systemet parallellt med de gamla pappersloggbladen under en tid. Jan Ziethén, fiskare på Rönnfors TG 72, som vanligen ligger i Simrishamn, är en av dem. Han tycker att det nya systemet verkar bra.

- Utvecklingen går ju inte att stoppa och jag tycker att det här är bra. Det är rätt dumt att hålla på och skicka papper på posten år 2009, när det finns möjligheter elektroniskt, säger han.

Inte fiska om systemet är nere

Men det finns en nackdel jämfört med papperssystemet och det är driftsäkerheten.

- Det här systemet kan krascha och då får vi inte gå ut. Då måste vi stanna vid kaj och det är ju inte bra. Tidigare har vi ju VMS-en, där gäller samma sak. Om den inte fungerar får vi inte gå ut. Nu blir det ytterligare ett system som måste fungera, säger Jan Ziethén.

Men han tycker ändå att det är dags att lägga de gamla pappersloggbladen på hyllan.

- Då känns e-loggboken mer tidsenlig. Framtiden finns ju där, säger Jan Ziethén.


För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Johan Löwenadler Davidsson, tfn 031-743 04 25.

Fakta: e-loggboken

Den nya e-loggboken införs i hela EU. I ett första steg ska fartyg större än 24 meter använda e-loggbok. Från och med 1 juli 2011 ska även fartyg större än 15 meter använda den. I nästa steg, år 2012, ska fiskefartyg över 12 meter använda e-loggbok.
Fiskeriverket tillhandahåller programvara som ska finnas ombord men fiskaren får stå för dator och kommunikationskostnad.
Fiskare kan få ett särskilt bidrag, upp till 95 procent av kostnaden, för att investera i ny dator ombord.
Innehållsmässigt innebär e-loggboken inga förändringar jämfört med pappersloggbladen. Men man kommer att kunna använda e-loggboken för att anmäla vissa saker som idag rings in.