Graflunds

Elektroniskt låssystem ökar trivseln i Ryd

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 10:58 CEST

                     

Pressinformation 30 mars 2012

Elektroniskt låssystem ökar trivseln i Ryd

 Graflunds i Linköping förbättrar boendemiljön och ökar tryggheten för de boende genom att införa elektroniskt passagesystem till sop- och återvinningsrum.

 Graflunds inför nu ett elektroniskt passagesystem för alla sop- och återvinningsrum i Ryd. Målet är att det nya systemet ska öka hyresgästers trivsel och motverka att obehöriga tar sig in i företagets fastigheter.

 – Våra hyresgäster vill att vi skapar trivsammas boendemiljöer och trygga sop- och återvinningsrum är en viktig del i detta, säger Ulrika Frank, regionchef i Graflunds.

 – Med det nya systemet får endast de som är behöriga tillgång till lokalerna.

 Företaget hoppas också att det nya systemet ska minska både skadegörelse och nedskräpning. Genom att alla hyresgäster får en elektronisk nyckelbricka kan exempelvis borttappade brickor enkelt spärras.

 – Vi slipper att hyresgästers nycklar kommer på villovägar och minskar risken att obehöriga får tillgång till sop- och återvinningsrum, säger Ulrika Frank

– Våra hyresgäster bryr sig om sin närmiljö och när endast behöriga får tillträde tror vi att både skadegörelse och nedskräpning kommer att minska.

 

 

 

Systemet kommer att vara installerat i alla sop- och återvinningsrum i Ryd i april 2012.

 

 

 

 

 

För ytterligare information hänvisas till regionchef Ulrika Frank, 076-786 32 46

 

 

 

 

Graflunds, i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetbolag.  Idag en ren förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar fn drygt 14 500 bostadslägenheter och en mindre volym lokaler i mellersta och södra Sverige. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.