Villaägarnas Riksförbund

Elen 7 000 kronor dyrare i Sverige jämfört med Finland

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 13:35 CET

Svenska elkonsumenter får betala mer för elen än finländska och norska, visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Högre skatter och avgifter höjer svenskarnas elräkningar med över 7 000 kronor om året, för den småhusägare som använder 20 000 kWh om året.

Den elräkning ett hushåll betalar till sin elhandlare består av flera delar: ”grossistpriset” på el som sätts på börsplatsen Nordpool, elhandlarens påslag, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Hushållen betalar även nätavgifter till det lokala nätbolaget.

Eftersom Norden är en gemensam elmarknad, ligger grossistpriserna i de nordiska länderna ofta nära varandra. Däremot finns stora skillnader i nivån på skatter och avgifter, visar en rapport som Villaägarna låtit konsultföretaget Sweco ta fram.

-  Prisskillnaderna är stora. En svensk småhusägare får betala 35 öre mer per kWh än en finländsk, vilket blir över 7 000 kronor om året vid en årlig användning om 20 000 kWh, sägerJakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

En liten del av skillnaden förklaras av att svenska elkunder betalar för elcertifikat, vilket finländska elkonsumenter inte gör. Den stora skillnaden är dock elskatten. I Sverige betalar hushållskunder 29 öre per kWh i skatt, medan Finland har ungefär en tredjedel så hög elskatt.

- En sänkning av elskatten skulle över en natt lösa hushållens problem med tunga elräkningar. Reformen kan finansieras genom att en del av konsumenternas skattebörda förs över på kraftbolagen, som idag gör extravinster till följd av handeln med utsläppsrätter, säger Jakob Eliasson.

Hela utredningen finns att läsa på www.villaagarna.se/utredningar. Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik.

För mer information:
Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 0709-69 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.