IT Gymnasiet

Elev från ITG Uppsala tävlar i Yrkes-VM

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 10:03 CEST

Oscar Ekholm, elev från IT-Gymnasiet Uppsala, tävlar i Yrkes-VM i Leipzig 2-7 juli. Yrkeslandslaget består av 25 ungdomar under 23 år som tävlar i totalt 23 olika yrken. Oscar tävlar i grenen webbdesign.

Deltagarna som tävlar i Leipzig, Tyskland nu i juli togs ut under Yrkes-SM i Malmö 2012. Flera av deltagarna i laget tävlade även i Yrkes-EM i oktober 2012 där Sverige tog fem medaljer. Yrkes-VM representerar yrkesskicklighet inom bygg, industri, IT, teknik och service. De svenska deltagarna representerar 23 av de totalt 45 yrkeskategorierna under VM. Sammantaget kommer över 1000 ungdomar från 53 nationer att slåss om guldmedaljerna.

Yrkes-VM ger en fingervisning om hur svenska ungdomars yrkesskicklighet står sig mot övriga världen. Organisationen bakom Yrkeslandslaget; WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om tävlingarna och om Oscar Ekholm på World Skills hemsida

Vision
IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.
Verksamhetsidé
IT Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.


IT-Gymnasiets erbjudanden
IT-Gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör våra utbildningar unika och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för dem.


IT-profilerade gymnasieutbildningar
IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen.
 
Modern pedagogik
IT-Gymnasiet ska vara en föregångare inom modern pedagogik med utgångspunkt i informations- och kommunikationsteknik. För att våra elever ska nå sin fulla potential ska vi ständigt granska, utvärdera och utveckla vår pedagogik och våra verktyg.


Skolkultur
På våra skolor erbjuder vi en trygg studiemiljö genom närvarande personal och öppna lokaler. Elever och personal arbetar gemensamt för att skapa en välkomnande och tillåtande skolmiljö som präglas av öppenhet, tydlighet och lyhördhet.
 
Näringslivs- och högskoleförankrat
För att säkerhetsställa att utbildningen motsvarar samhällets förväntningar och behov så samverkar IT-Gymnasiet med högskola, andra eftergymnasiala utbildningar och näringsliv.
 
God teknisk och laborativ miljö
För att eleverna ska nå målen i sin utbildning är våra skolor utrustade med mobila och laborativa miljöer med god teknisk standard.
 
ITG-kompetens
ITG-kompetens beskriver de specifika kompetenser våra elever ska ha efter avslutad utbildning på IT-Gymnasiet.
Problemlösning
Eleverna ska på ett effektivt sätt kunna lösa problem självständigt och tillsammans med andra.
Kreativitet
Eleverna ska självständigt och i samarbete med andra kunna ge förslag på idéer och hur man kan genomföra dessa.
Ansvarstagande
Eleverna ska på ett självständigt sätt kunna ta ansvar för sina studier, sin hälsa, sina beslut och sina handlingar.
Social kompetens och kommunikativ förmåga
Eleverna ska kunna samspela och kommunicera med andra personer enligt de demokratiska principer och värden vårt samhälle bygger på.
Bred IT-kompetens
Eleverna ska ha en hög digital kompetens och en för utbildningen relevant kunskap om informationsteknologins användnings- och utvecklingsområden.