Trafikkalendern

Elever från 13 länder uppmanar världens ledare att åta sig klimatåtgärder för framtida generationer

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 05:59 CET

Alla världens länder samlas just nu i Paris för att diskutera lösningar och prioriteringar på aktuella klimathot. I samband med konferensen kommer elever från EU kampanjen ZOOM-”Kids on the move” att överlämna en sammanställd rapport, med resultat från alla Europas skolkampanjer som genomförts under året, och som syftat till ett bättre klimat.

Resultaten från den svenska skolutmaningen Gå & Cykla finns med i rapporten. Utmaningen arrangeras för tionde året i rad och vänder sig till Sveriges alla skolor, från förskoleklass till och med årskurs 6. Utmaningen arrangeras av Trafikkalendern och syftet är att entusiasmera elever, föräldrar och pedagoger till smartare och sundare transporter till och från skolan.

- Det känns otroligt roligt men framför allt väldigt meningsfullt att våra Gå & Cykla resultat från Sverige finns med i den sammanställda rapporten. I år firar utmaningen dessutom tio år så det känns ju extra festligt att vi får uppmärksammas internationellt, säger projektledaren Camilla Bergholm.

Totalt har över 46 000 elever deltagit i årets Gå & Cykla utmaning och den 9 december offentliggör Trafikkalendern årets vinnare.

För frågor och mer information kontakta Camilla Bergholm camilla.bergholm@trafikkalendern.se eller Magnus Öhman info@trafikkalendern.se

Trafikkalendern har funnits i 25 år och är Sveriges ledande utbildningsmaterial inom området barn och trafik. Materialet finns tillgängligt både som trycksaker och på webben. Utgivare är företaget Vita Huset AB.

Materialet distribueras årligen till över 500 000  elever i år F-6, 27 000 pedagoger och drygt
3 000 lokalt förankrade företag och organisationer.

Pedagogiken är anpassad till den nya läroplanen (lgr 11) och innehållet utformas för att kunna integreras i olika ämnen och ingå som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Varje månad arrangeras säsongsanpassade trafiksäkerhetsaktiviteter där alla skolor och elever har möjlighet att delta. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Allt material är kostnadsfritt för skolan och finansieras via sponsring från utvalda delar av näringslivet.