Move & Walk

Elever i särskolan behöver rörelseträning

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 13:01 CEST

Studier visar att barn i särskolan inte får röra sig tillräckligt mycket under skoldagen – men på Move & Walk Skola får eleverna möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga under skoltid.

Att sitta i sin rullstol hela skoldagen påverkar elevernas hälsa och utvecklingsresultat negativt. På Move & Walk skola arbetar conductor-lärare som har specialistkompetens kring barn med funktionsnedsättningar och särskilda behov, vilket möjliggör att utbildningen kan anpassas efter elevens egna behov. Utöver den ordinarie utbildningen ligger rörelse- och kommunikationsutveckling i fokus på Move & Walk Skola.

Inom den svenska särskolan finns det många skolor med olika specialpedagogiska inriktningar för olika elevgrupper, exempelvis för barn som har autism/neuropsykiatriska syndrom, utvecklingsstörning, synskada eller hörselskada. Men för elevgruppen inom särskolan som har rörelsehinder, används oftast specialpedagogik som inte är utformad efter behovet för de elever som har rörelsenedsättningar. Move & Walk Skola har en specialpedagogik som är särskilt utformad för den här elevgruppen – konduktiv pedagogik.

Ingrid Liljeroth, Universitetslektor, Filosofie doktor skriver: ”Det innebär att de lärare som studerar specialpedagogik inte får kännedom om rörelsehinder, när de studerar. Konsekvenserna är att lärarna inte har den kunskap de behöver för att stödja de rörelsehindrade eleverna, därför att de inte vet vad ett rörelsehinder innebär och saknar grundkännedom bland annat om motorisk utveckling. Ibland samarbetar lärarna med sjukgymnast och habilitering för att täcka denna kunskapsbrist, men inte alltid. Konduktiv pedagogik är det enda kunskapssystem som innefattar kunskap om motoriska funktionshinder på det pedagogiska fältet.” 

Move & Walks lärare (conductorer, specialutbildade i konduktiv pedagogik vid 4-årig högskola i Budapest, Ungern), är de enda lärarna i Sverige som har dokumenterad specialpedagogisk högskolekompetens även för barnens motoriska utveckling.

Ett exempel på hur betydelsefullt det är, att den motoriska och intellektuella utvecklingen stimuleras parallellt, är en flicka som började på Move & Walk Skola i 7:e klass. Den sändande skolan skrev i underlaget att hon inte kunde särskilja siffror, inte ens mellan 1 – 10. Efter två veckor på Move & Walk skola behärskade hon både plus och minus inom intervallet 1 – 100. Detta har naturligtvis barnet inte lärt sig på 2 veckor på Move & Walk Skola. Men Move & Walk Skola har specialpedagogisk kunskap för att kunna avläsa och hjälpa barnet att utrycka sig. Barnet blir förstått för första gången.

Liknande skenbara utveckling noterar vi för de flesta av våra elever när de börjar. Därefter kan den verkliga utvecklingen börja; de motoriska behoven beaktas och vi har kunskap att stimulera dem parallellt med övriga pedagogiska mål.

"KP - en vetenskaplig beskrivning" av Ingrid Liljeroth (länk till pdf)

Film om Move & Walk Skola (länk till video)

Antagningen till Move & Walks skolor inför HT2014 pågår nu för fullt! Det finns ett fåtal platser kvar i grundsär- och gymnasiesärskolan i Göteborg samt på grundsärskolan i Malmö.

Har du några frågor, vill anmäla dig eller komma på besök är du varmt välkommen att höra av dig! Läs mer på www.movewalk.se