Ung Företagsamhet Skåne

Elever i Skåne slår nytt rekord i företagande

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 15:30 CET

Ny statistik från Ung Företagsamhet i Skåne:

Elever i Skåne slår nytt rekord i företagande

Utbildningskonceptet UF-företagande fortsätter att locka fler ungdomar att driva eget företag på
gymnasiet. Enligt ny statistik från Ung Företagsamhet uppgår årets kull av antalet registrerade UF-företagare i Skåne till 2047, en ökning med 15% procent jämfört med förra året, det är det högsta resultatet i Ung Företagsamhets Skånes historia sedan starten 1986.

- Samtidigt som antal elever som valt att driva ett UF-företag i regionen ökar, visar våra siffror att ett ökat fokus på entreprenörskap är en lyckad framtidssatsning. Vi vet att det har effekt - det genererar tillväxt, skapar sysselsättning och ökar möjligheterna på arbetsmarknaden för våra ungdomar, säger Susan Wahlgren Persson, regionchef på Ung Företagsamhet i Skåne.

En studie, Effekter av utbildning i entreprenörskap, är framtagen av Karl Wennberg, docent
Handelshögskolan i Stockholm och Niklas Elert, doktorand Örebro Universitet.
Forskarna har i rapporten följt elever som drev UF-företag 1994-1996 och undersökt deras nuvarande position på arbetsmarknaden. Beskrivande statistik avslöjar flera långsiktigt positiva effekter av att driva ett UF-företag, exempelvis att deltagarna i studien hade 12 procent högre årsinkomst än
kontrollgruppen och att fd UF-are blir företagare i större utsträckning, mer ofta blir chefer, klarar högre studier bättre och har färre arbetslöshetsdagar än kontrollgruppen.

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap i skolan.
UF-företagande innebär att gymnasieelever under ett läsår får starta, driva och avveckla ett eget företag, så kallat UF-företag. Sedan starten 1980 har drygt 279 000 elever drivit UF-företag och
under 2013 har utbildningen lockat inte mindre än 21 901 elever i hela landet, vilket gör Sverige procentuellt sett bäst i EU. 

- I Helsingborgs Stad ökar UF-företagandet i år med 50 procent. Siffrorna från Ung Företagsamhet
är oerhört glädjande och visar på den drivkraft som våra ungdomar har. Det är viktigt att underlätta för ungdomar att få prova på att driva eget företag under skoltiden eftersom det tydligt ökar ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden senare i livet, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande
i Helsingborg.

Regional statistik, läsåret 2013-2014
2047 antal elever som driver UF-företag
632 antal UF-företag
133 antal UF-lärare
750 antal UF-rådgivare

För statistik besök: http://www.ungforetagsamhet.se/

För mer information, kontakta:Susan Wahlgren Persson, regionchef, Ung Företagsamhet i Skåne, Tel: 0709-383717, E-post: susan.wahlgren@ungforetagsamhet.se


Ung Företagsamhet Skåne är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 
Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. Målet är att genom utbildningskonceptet UF-företagande ge ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag under handledning och med stödmaterial.