Umeå kommun

​Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 13:42 CEST

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

På frågor om arbetsron i klassrummet visar resultaten inte lika höga siffror som frågor om att trivas och känna sig trygg i skolan, kring 70 procent. Något lägre i årskursera 1-3 jämfört med 4-6. Upplevelsen av att få delta i planeringen visar att drygt hälften av eleverna upplever att de får ha inflytande samtidigt som frågor om lärarna bryr sig om vad jag säger ger mycket höga resultat i samtliga årskurser.

Utmaningen för skolan finns främst i förmågan att skapa lust och att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande. Det är områden som kommer att stå i fokus under höstens planeringsarbete. Målsättningen är att genom ett systematiskt kvalitetsarbete öka elevers grad av nöjdhet i skolan och utbildningen.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.