Conductive

Elever med ADHD

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 12:47 CET

Att hantera elever med ADHD är en stor utmaning för dig som pedagog. Elever med funktionsnedsättning är något som berör alla pedagoger. Skolan har ett ansvar att tillgodose alla elever och anpassa undervisningen så att även elever med funktionsnedsättningar kan ta till sig kunskap. Hur får du hela arbetslaget att jobba med dessa frågor?

I en undersökning av Riksförbundet Attention uppger 77% av lärarna att de känner otillräcklighet inför att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Över hälften av lärarna uppger att de inte har någon utbildning eller liten kunskap om att hantera dessa elever. Detta trots att två av tre lärare vet att de har elever i sin klass med diagnos, i snitt en till två elever.

På konferensen Elever med ADHD får du konkreta verktyg för att hantera elever med ADHD och handfast vägledning om hur du ska agera i komplexa situationer. Du får pedagogiska metoder och instrument som stärker dig i din yrkesroll och gör dig till en pedagog som vet hur du ska ge rätt förutsättningar att nå fram till alla i klassen.

Varmt välkommen på en högaktuell kurs!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.