Prata Om Alkohol

ELEVER MOTVERKAR UNGDOMSFYLLA VID VALBORG

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:37 CET

Nu startar reklamtävlingen ”Berätta för hundra andra” för elever i högstadiet och gymnasiet. Tävlingen låter eleverna utforma egna kampanjer för att påverka andra ungdomar att inte dricka alkohol vid Valborg. Bakom initiativet står Prata Om Alkohol i samarbete med Don’t drink & drive och Mediekompass.

 

I samband med förra årets tävling genomfördes en stor undersökning bland 5 000 ungdomar. Den visade bland annat att nio av tio ungdomar tyckte att det var lätt eller mycket lätt att få tag på alkohol till Valborg. I år går därför tävlingen ut på att elever ska utforma egna kampanjer i syfte att motverka att unga dricker alkohol vid Valborg. Alkohol och reklam är stoff som lämnar sina avtryck i många läroämnen, vilket gör tävlingen lika självklar för samhällskunskap, bild och mediekunskap som ämnesöverskridande projektarbeten. Det ger både lärare och elever en inblick i hur ungdomar ser på alkohol och hur media fungerar.

När ungdomar pratar och skriver om alkohol lyfter de ofta fram alkohol i trafiken, ofrivilligt och oskyddat sex som risker och konsekvenser. Därför är tävlingen uppbyggd så att elevernas kampanjer utgår från detta, dvs utifrån frågor som ungdomar upplever relevanta och speglar deras verklighet. Tanken är att elevernas kampanjer ska nå ungdomar på deras egna arenor och på ett sätt som tilltalar dem.

Projektledare Per Hazelius säger, ”Det är uppenbart att många ungdomar dricker för första gången vid Valborg och grupptrycket är extra starkt denna kväll. Därför vill vi få ungdomar att arbeta med frågan redan i inledningen av terminen för att slutföras precis innan Valborg. Förhoppningsvis kan elevernas arbete påverka dem själva och anda ungdomar till att avstå alkohol vid Valborg

Tidigare års tävlingar har innehållit kampanjer i form av lokal affischering, utbildning i skolor, facebookgrupper, torgmanifestationer, bloggar och Pr-arbete mot press.

”I dag är många unga sina egna publicister på sociala medier och det går att med små medel snabbt skapa opinion för viktiga frågor. Vi vill visa på yttrandefrihetens skyldigheter och möjligheter och knepen för att nå ut så brett som möjligt”,
säger Ulrika K Engström verksamhetsledare för Mediekompass.


Om tävlingen

Skoltävlingen Berätta för 100 andra" är en uppföljning på 2009 & 2010 års succé, där ett stort antal elever deltog. Tävlingen arrangeras i samarbete med Don’t drink & drive och Mediekompass. Den vänder sig till lärare och elever i högstadiet samt gymnasiet.

Läs mer om tävlingen på www.berattaforhundraandra.se

Tävlingen pågår till den 9 maj 2011!

Kontakt: info@prataomalkohol.se eller ring 08-410 214 60

Om huvudarrangören Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol
är ett vetenskapligt testat skolprogram framtaget för hälsofrämjande undervisning i skolan inom alkoholfrågan. Skolprogrammet startades av Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) 2006 för att senarelägga alkoholdebuten bland unga och minska deras riskbeteende. Det består av ett utbildningsmaterial som högstadie- och gymnasielärare använder för att föra en dialog med ungdomar om deras drickande för att få dem att stå emot press och grupptryck. Programmet är beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier.

Skolsatsningen Prata Om Alkohol finansieras gemensamt av Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.