Sundsvalls kommun

​​Elever på Bosvedjeskolan och Lucksta skola skapar värdefulla idéer till Mitthems trygghetsboende - besöker bygget den 26 januari

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 19:46 CET

I maj gick startskottet för samarbetet mellan Mitthem och Barn- och utbildningsförvaltningen inom satsningen Värdeskapande lärande. Tredjeklassarna på Bosvedjeskolan, sjätteklassarna på Lucksta skola samt barnen på Polstjärnans förskola arbetar för att skapa värde för kommande hyresgäster på trygghetsboendet vid norra kajen. Ett intensivt idéutvecklingsarbete och research har pågått under hösten.

Den 26 januari ska eleverna få veta mer om bygget och får dessutom en rundtur vid byggarbetsplatsen.

 - Eleverna är väldigt kreativa och har tagit sig an sina uppgifter till fullo. De inser att det arbete de gör är viktigt att det är betydelsefullt för Mitthems hyresgäster, säger Caroline Lorentzon, processledare Barn- och utbildningsförvaltningen och den som stöttar eleverna under deras idéutveckling.

Mitthem får hjälp av Sundsvalls yngre medborgare
Bakgrunden till samarbetet var att Mitthem förra året behövde hjälp av Sundsvalls yngre medborgare inför bygget av Sveriges största trygghetsboende vid norra kajen. Elevernas uppgift är att utifrån sina perspektiv se hur de kan göra miljön för de framtida hyresgästerna roligare, tryggare och hälsosammare. Arbetet har integrerats i undervisningen under läsåret 2015/16 och olika ämnen har vävts in. Som finalaktivitet planeras en inflyttningsfest på trygghetsboendet.

- Eleverna är otroligt innovativa! Det ska bli intressant att få visa dem bygget för en dialog och lyssna till deras idéer, säger Kate Almroth, projektledare Mitthem som ansvarar för rundturerna som kommer att vara uppdelade på tre tillfällen.

Information och besök av Mitthems trygghetsboende

Träff 1
 8.45 - 9.45 Bosvedjeskolan, årskurs 3

Träff 2
10.00 -11.00 Lucksta skola, årskurs 6

Träff 3
13.00 - 14.00 Bosvedjeskolan årskurs 3

Plats
Träffarna utgår på Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, Medioteket vid Navet (Bussgods). Träffarna börjar med ca 30 minuters information om bygget och sedan 30 minuters rundvandring strax utanför byggarbetsplatsen. Av säkerhetsskäl kan inte eleverna beträda bygget.

Kontakt
Caroline Lorentzon, processledare Barn- och utbildningsförvaltningen 070-995 2373
Kate Almroth, projektledare Mitthem, 070-665 09 68

Om Mitthems trygghetsboende
Bygget av Mitthems trygghetsboende Skepparen vid Norra kajen pågår sedan sommaren 2014 med en beräknad inflyttning under 2016. Målgruppen är aktiva personer fyllda 70 år som önskar mer trygghet och social samvaro. Totalt ska 192 lägenheter byggas vid Norra kajen varav 139 av dem är en del av trygghetsboendet som blir Sveriges största.
Mer om trygghetsboendet

Om Värdeskapande lärande
Utbildningssatsningen Värdeskapande lärande fortsätter under läsåret 2015/16. Just nu pågår utbildning för pedagoger inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tack vare medel från Skolverket finns det även ett antal nya processledare som stöd i olika Värdeskapandeprojekt ute i verksamheterna.

Snart har över 220 skolchefer, pedagoger och elever, studie- och yrkesvägledare samt representanter från det övriga arbetslivet deltagit i utbildningssatsningen. Värdeskapande lärande handlar om att låta elever lära sig genom att använda kunskap i skolan för att skapa någonting av värde för minst en person utanför skolan. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt!

Satsningen påbörjades hösten 2014 och är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset. Ett flertal arbeten har påbörjats inom Barn och utbildning samt mellan övriga förvaltningar och kommunala bolag bland annat Mitthem och Drakfastigheter.
Mer om Värdeskapande lärande