IÖ Respons

Elever på gymnasiet har rätt till personlig coaching!!!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:33 CEST

Det kallas åtgärdsprogram och kan utarbetas i samband med utvecklingssamtal för de elever som behöver det. Trots att det blev obligatoriskt 2006 i gymnasieskolans styrdokument har endast ett fåtal gymnasier kommit igång med det arbetet. Det är inte konstigt att så många elever inte når skolans mål och att så många hoppar av studierna. De får inte det stöd de behöver och har rätt till. Lärarna som skall "coacha" eleverna genom utvecklingssamtal och åtgärdsprogram har som regel i sin utbildning inte fått lära sig hur man gör.

Det finns brister i det här arbetet även i grundskolan men där har man en längre tradition. Där har det varit obligatoriskt sedan 1980 (Lgr80). Kompetensen hos lärarna har brister även där. Den första handboken som visar hur man gör kom först 2004. Nu 2009 har det precis kommit ut en egen handbok för gymnasielärarna skriven av en person som kallats "Åtgärdsprogrammens grand old lady" Inger Öhlmér. I mer än 10 år har hon hållit föreläsningar och seminarieserier runtom i hela Sverige för lärare och annan skolpersonal. Kommuner har tagit principbeslut om att tillämpa hennes arbetsmodeller och lärarutbildningar har tagit till sig hennes handböcker som kurslitteratur.

Kontakta henne för intervjuer eller utmana henne i debatter kanske med "en liten ilsken folkpartist som ropar på ordning" (Anna Mannheimer i P4 "Mannheimer & Tengby"). För att gymnasister skall få chansen att lyckas bättre än idag är det inte "repressaliepedagogik" som behövs utan coaching som på ett positivt och konstruktivt sätt utgår från elevens styrkor och tillsammans: elev, föräldrar och lärare utarbetar en målinriktad plan, ett "Åtgärdsprogram".

Med vänlig hälsning

Stig Öhlmér

stig@iorespons.se

021 - 12 40 02  /073 - 767 33 70

Klockartorpsgatan 56  723 44 Västerås

(Inger Öhlmér, 070 - 395 54 23, adress och telefon i övrigt som ovan

kontakt@iorespons.se  /  www.iorespons.se)