Umeå kommun

Elever på Linneaskolan samarbetar med Kulturmejeriet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:38 CET

Linnéaskolans elever i årskurs 8 får i veckan undervisning och handledning av tre konstnärer från Kulturmejeriet på Röbäck. Det är en del i elevernas ämnesövergripande arbete kring kunskapsområdet ”Tonårsliv”, där eleverna får möjlighet att använda sin kreativitet för att förstärka och fördjupa sitt arbete. I arbetet ingår bild, slöjd, svenska, hemkunskap och naturorienterande ämnen.

Tre konstnärer på Kulturmejeriet ska ta emot alla elever i årskurs 8 under vecka 49 - 50 för att introducera och arbeta praktiskt med textiltryck och  keramik. På tisdag-, onsdag- och torsdag eftermiddag får elever använda sin fantasi och kreativitet för att  gestalta sin känsla av tonårsliv i textiltryck och keramik. Deras arbeten, både praktiskt och teoretiskt, ska presenteras i en utställning i januari.

På Linnéaskolan tillämpas ett ämnesövergripande arbetssätt som kallas kunskapsområde (KO), vilket möjliggör för elever att se kopplingar mellan olika ämnen och mellan skolarbete och det verkliga livet. Kunskapsområdena Linneaskolan arbetar med bestäms av både elever och pedagoger tillsammans.

– Många skolor arbetar med kultur, skapande arbete och estetiska lärprocesser men genom vårt ämnesintegrerande sätt att koppla samman det med våra kunskapsområden kan det bli lättare för eleverna att uppleva ett sammanhang. Det här är ett exempel när undervisningen blir mer praktisk, varierad och berikande och dessutom hålls på annat ställe än i skolan. Helhetssynen bör också bli tydligare för eleven och framförallt tror jag att det blir roligt för eleverna! säger Maria
Röckner Hansson, lärare på Linnéaskolan.

– Vårt arbetssätt stämmer väl överens med den kunskapssyn och arbetssätt som främjar elevinflytande och tvärvetenskapliga ingångar  för elever. De pengar vi fått inom ramen för Skapande skola utvecklar vår samverkan med kulturlivet och ger möjlighet att använda
konstnärliga uttryck i skolarbetet, säger Carina Axroth, rektor på Linnéaskolan.

Linnéaskolans arbetssätt är en av flera orsaker till att skolan i somras fick utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.


Fakta om Skapande skola
Sedan 2008 har regeringen avsatt 55 miljoner kronor som stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets 7:or, 8:or och 9:or. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.


För mer information
Maria Röckner Hansson, tel 090 - 16 59 16
Carina Axroth, tel 090-16 59 09, 070-560 80 52

Gabrielle Hultdin, Informatör för- och grundskolan, 090-16 12 33,
070-345 12 33