Järfälla kommun

Elever på Tallbohovskolan i Järfälla nöjda med sommarhögskola

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:53 CEST

Slime-tillverkning. Här gällde det att lyssna och följa instruktioner noga. Christian och Steffe från Tallbohovskolan rör om för att få en bra konsistens på slimet. 

Järfällas satsning på sommarhögskola för elever från studieovana miljöer blev lyckad. 20 elever från Tallbohovskolan deltog och de skulle mer än gärna rekommendera sommarhögskolan till en kompis. Därför kommer Järfälla kommun även nästa år erbjuda sommarhögskola.

Det var första gången som Järfälla kommun satsade på sommarhögskolan på Södertörn – men inte den sista. Efter utvärderingen har Järfälla kommun beslutat att även nästa år erbjuda sommarhögskola.

De 20 eleverna som deltog från Tallbohovskolan i Järfälla var bland annat nöjda med att arbeta med olika teman – framförallt spelprogrammering, lära känna nya människor från andra skolor och samarbeta med lärarstudenterna på Södertörns högskola.  De var även nöjda med ”stationsdagen” – där det bland annat bjöds på slime-tillverkning och frågestund om olika karriärval och karriärvägar med studie- och yrkesvägledare från Södertörns högskola och från de medverkande kommunerna.

Positiva effekter

På Tallbohovskolan har man sett flera positiva effekter av sommarhögskolan. Eleverna har börjat tänka mer på sin framtid och studiemotivationen har ökat. Eleverna har fått ett bredare kontaktnät och nya vänner, både bland eleverna från de andra deltagande kommunerna men också bland lärarstudenterna på Södertörns högskola som fungerade som mentorer för dem.

För mer information:

Gabriella Vuorenlinna, utvecklingsledare och ansvarig för verksamhetsförlagd utbildning
Telefon: 08- 580 293 38
E-post: gabriella.vuorenlinna@jarfalla.se

Om sommarhögskolan

Sommarhögskolan 2012 var ett samverkansprojekt mellan Södertörns Högskola, Järfälla, Botkyrka, Huddinge och Nacka kommun och arrangerades under åtta dagar i juni. Syftet är att ungdomar från studieovana miljöer ska bli mer intresserade av högskole- och universitetsstudier, att de ska upptäcka att det är roligt och spännande att studera och att de ska få en positiv inställning till att lära.

Lärarstudenter från Södertörns Högskola fungerade som mentorer för eleverna som delades in i mindre grupper. Högskolans lärare medverkade och utformade undervisningen som var kopplad till högskolans ämnen.

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se