Sundsvalls kommun

Elever presenterar förslag om framtidens Sundsvall i nya Ungdomsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 07:30 CEST

Tre skolklasser i Sundsvalls får vara med om något unikt. Den 31 maj är det kommunfullmäktige – för ungdomar. Ungdomsfullmäktige genomförs på samma sätt som de ordinarie kommunfullmäktige och Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande leder som vanligt presidiet. I direktsändning får ungdomarna lägga fram förslag på förändringar till kommunens politiker. Här kommer det att argumenteras och voteras. Vi bjuder in media för reportage innan och i samband med Ungdomsfullmäktiges sammanträde.

Pilotprojektet Ungdomsfullmäktige är en del i Sundsvalls kommuns utbildningssatsning Värdeskapande lärande, där syftet är att elever genom egen kunskap skapar mervärde för utomstående. Tre klasser i olika åldrar har under våren arbetat fram förslag på hur Sundsvall kan utvecklas hållbart. Klasserna kommer från årskurs 6 på Hellbergsskolan, år 1 från Naturvetenskapsprogrammet på Sundsvalls gymnasium och år 2 från Hantverksprogrammet på Plusgymnasiet.

Åtta förslag för ett hållbarare Sundsvall
Genom Ungdomsfullmäktige utbildas och utmanas eleverna att ta fram förslag på förändringar som man vill ha gjorda i Sundsvall. Alla utgår från Sundsvalls kommuns utpekade prioriterade områden; jobb och arbetsliv, en likvärdig skola för alla, sociala investeringar samt landsbygdsprogrammet.

Ungdomsfullmäktige kommer genomföras precis som ett vanligt kommunfullmäktige. Arianne Sundman leder presidiet och ordförande från alla förvaltningar finns med under mötet. Varje klass kommer att få lägga upp sina förslag och argumentera för ett genomförande. Ärendena som sammanlagt blir åtta stycken kommer sedan att lämnas över till de förvaltningar eller bolag där de hör hemma.

Demokrati för till för alla
Det här är i högsta grad en demokratifråga och från ett samhällsperspektiv mycket viktigt. Vi ser hur segregationen ökar och likaså utanförskapet. Genom att erbjuda ”hela” skolklasser att jobba med dessa frågor, ge tillgång till politiker, tjänstemän och dokumentation från Sundsvalls kommun hoppas vi att vi skapar en nyfikenhet och att vi tar ner motståndet mot att engagera sig politiskt.

Vi hoppas och tror att ni från medierna vill vara med och påverka våra unga till ett större samhällsengagemang och bjuder därför in er till vårt spännande projekt med Ungdomsfullmäktige.

Vi erbjuder er att göra inledande reportage i de klasser som ingår i projektet. Här kan ni ställa frågor kring hur eleverna har jobbat och vilka utmaningarna har varit. Steg två blir att bevaka Ungdomsfullmäktige den 31 maj där sammanlagt åtta olika förslag kommer att presenteras och slutligen följa upp, vad hände med förslagen.

Vi har som mål att göra Ungdomsfullmäktige till en självklar del i Sundvall. Det här pilotprojektet är ett steg att närma oss vårt mål. Vi vinner alla på att ha ansvarsfulla unga medborgare som förstår hur lätt och kul det är att förflytta diskussionerna från kompisgänget till att förändra sin vardag.

Ungdomsfullmäktige

När 31 maj
Tid
13.00-16.00
Plats Fullmäktigesalen, Kommunhuset
Kontakt Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande, 070-624 32 11

Skolor och klasser som deltar

  • Hellbergsskolan årskurs 6
  • Sundsvalls gymnasium Naturvetenskapsprogrammet årskurs 1
  • Plusgymnasiet Hantverksprogrammet årskurs 2

Kontakt för att boka tid med skolorna  
Malin Heimer Nilsson, projektledare, Barn och utbildning, 073-275 16 74

Fakta - Om Värdeskapande lärande
Utbildningssatsningen Värdeskapande lärande påbörjades under 2014 och pågår även under läsåret 2015/16 med syftet att öka måluppfyllelsen i Sundsvalls skolor. Skolverket ser positivt på satsningen och har beviljat medel för att utbilda nya processledare som finns som stöd i olika Värdeskapandeprojekt ute i verksamheterna.

Över 220 skolledare, pedagoger, elever samt chefer och medarbetare i andra verksamheter inom kommunkoncernen deltar i utbildningssatsningen. Värdeskapande lärande handlar om att låta människor lära sig tillsammans genom att använda sina kunskaper och färdigheter för att skapa något av värde för någon annan än sig själv. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt!

Satsningen är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola. Ett flertal arbeten har påbörjats inom Barn och utbildning samt mellan övriga förvaltningar och kommunala bolag bland annat Mitthem (Trygghetsboendet Skepparen), Drakfastigheter, FAVI, Miljökontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen.