Forskning & Framsteg

Elever sämst i naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:32 CET

Var tionde avgångselev i grundskolan klarar inte målen i kemi, fysik och biologi.

Naturvetenskapliga ämnen och språk som läses av få elever är de ämnen som högst andelar av grundskolans avgångselever får underkänt i. Det rapporterar Forskning & Framsteg i sitt nya nummer. Dessutom är det i genomsnitt ett par elever i varje skolklass som inte når upp till godkänt i historia, religionskunskap och samhällskunskap.

De högsta betygen utdelas också i några små språk och inte minst i praktiska ämnen. Några ämnen finns på båda listorna och utgör alltså områden där det är särskild stor spridning i betygen: det mycket lilla ämnet teckenspråk, idrott och hälsa, samt historia.

Tabellerna härintill anger procentandelar och inom parentes tusental elever som studerat ämnet. Elever som saknar betyg i samtliga ämnen ingår inte i statistiken.


Grundskoleelevernas tio i topp - Procentandel med betyget "Mycket väl godkänt" (tusental elever)

1. Modersmål - 43,0 - (6)
2. Tredje utländska språket - 38,0 - (3)
3. Idrott och hälsa - 22,5 - (114)
4. Teckenspråk - 20,7 - (0,3)
5. Hemkunskap - 19,6 - (114)
6. SO-ämnen (blockbetyg) - 19,5 - (38)
7. Andra utländska språket - 19,4 - (70)
8. Historia - 17,4 - (76)
9. Bild - 16,7 - (114)
10. Slöjd - 16,4 - (114)


Grundskoleelevernas bottenlista - Procentandel som ej uppnådde målen (tusental elever)

1. Svenska som andraspråk - 21,4 - (5)
2. Teckenspråk - 14,9 - (0,3)
3. Kemi - 10,6 - (93)
4. Fysik - 10,0 - (93)
5. NO-ämnen (blockbetyg) - 8,8 - (21)
6. Biologi - 8,4 - (93)
7. Historia - 7,3 - (76)
8. Religionskunskap - 7,0 - (76)
9. Idrott och hälsa - 7,0 - (114)
10. Samhällskunskap - 6,9 - (76)

Källa: Forskning & Framsteg